• Ritva Larsson
  • Anne Lehtelä: Asocial
  • Anne Lehtelä: Triangle
  • Anne Lehtelä: Hippo

Anne Lehtelä, Ritva Larsson

2017 §

Jätkä 2 27.6.-9.7.2017

Ritva Larsson & Anne Lehtelä
2017 §
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2
27.6 – 9.7.2017

Finland har genomgått många faser på vägen mot juridisk och samhällelig likvärdighet vad gäller mänskliga rättigheter som hänger samman med sexualitet och genusrelaterad mångfald. Homosexualitet avkriminaliserades år 1971 och ströks år 1981 ur klassifikationen av psykiatriska sjukdomar. Transpersoners juridiska rättigheter är trots det fortfarande inte på en acceptabel nivå. Ett stort framsteg på vägen mot mänskliga rättigheter var den jämlika äktenskapslagen som trädde i kraft den 1 mars 2017. Det har varit intressant men sorgligt att följa med lagstiftningsprocessen, allt från medborgarinitiativet och ett försök att upphäva lagen, tills det lagen slutligen trädde i kraft.

Samutställningen är en hyllning till likvärdigheten och de framsteg som gjorts, arbetet för människors lika värde, en hyllning till alla de människor som arbetat för saken och all den tid och möda de lagt ner. Och trots att par som älskar varandra är likvärdiga inför lagen från och med början av mars, oberoende av kön, är det viktigt att komma ihåg att världen inte är färdig än. Med vår utställning vill vi påminna om att det ännu är en god bit att vandra innan vi uppnått äkta jämlikhet mellan alla människor.

Ritva Larsson om sina konstverk:
I min utställning Grå år 2011 behandlade jag temat utanförskap med avseende på sexualitet och kön genom att utpekande markerat måla modellerna gråa. Avsikten var att med konstens medel behandla den undangömda mångfalden, det osynliga utanförskapet. I de konstverk jag ställer ut avbildar jag genom traditionella oljemålningar människor av många olika slag, olika slags parförhållanden mellan människor, eller kanske avsaknaden av ett parförhållande. Den uppnådda jämbördiga rätten att älska eller låta bli står i fokus. Då de mänskliga rättigheterna gör framsteg har också konstnären all orsak att fira det med målarkonstens medel.

Anne Lehtelä om sina konstverk:
I min konst letar jag efter ett svar på frågan om vad det innebär att vara en individ i denna vår värld och i vårt samhälle. Vem bestämmer reglerna, vem följer dem och, till syvende och sist, till vilket pris. Jag arbetar med begreppskonst och textuell installationskonst. Begrepp, ord och tecken skapar samstämmighet inom en grupp, samtidigt som de exkluderar, värderar och indelar i olika fack. Jag är intresserad av hur mänskliga rättigheter fullföljs i marginella grupper både på global och individuell nivå. Samma fenomen återkommer i samhället som ett kontinuum över tid och rör inte bara LGBT-personer utan också alla andra minoriteter. Det personliga är politiskt och det har varit tungt att bearbeta detta tema. För oss betyder allt detta så mycket mer än bara en utställning.

Ritva Larsson
ritvalarsson(a)gmail.com
www.ritvalarsson.net

Anne Lehtelä
anne.lehtela(a)gmail.com
https://annelehtela.com