• Robin Lindqvist: 2017
  • 13 Moons (For On Kawara)
  • Enter Now the World
  • Thirty-Six Views of Mount Kilimanjaro
  • Thirty-Six Views of Mount Kilimanjaro
  • Thirty-Six Views of Mount Kilimanjaro (View #29)
  • 13 Moons (For On Kawara)
  • Bombilla
  • The Diagonal of April 24, 2016
  • Spanish Flag with Hope

Robin Lindqvist

2017

Jätkä 1 7.5.-22.5.2016

Robin Lindqvist
2017
7.5.-22.5.2016
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1

Reserverat för Politik och Poetik

I sin nya separatutställning på Galleri Huuto gör Robin Lindqvist ett försök att slå en bro mellan politik och poetik. Utställningen visar Lindqvist’s reflektioner kring hur teknologi och information inverkar på våra liv.

Med teknologins hjälp kan vi förstärka och förlänga våra sinnen samtidigt som vi också påtvingas begränsningar. Vår uppfattning av tid och rum definieras nu av ultra-precisa apparater. Iden om den globala uppvärmningen, till exempel, stöds av vetenskapliga rön och som en konsekvens förändras också vår förståelse och vår förmåga att se bortom blotta ögat. Teknologin skänker fantastiska gåvor men för samtidigt med sig hemska komplikationer. Internet gör det möjligt för oss att överblicka och skaffa kunskap om större områden i en tidigare aldrig skådad hastighet, medans vi själva samtidigt också blir sedda och bedömda av det okända. Hur finner vi en balans mellan för- och nackdelar?

För Lindqvist blir detta samspel mellan teknologin och våra liv ett ämne att undersöka och öppna upp på konstnärliga vägar. Med referenser till andra konstverk, av bl.a Katsushika Hokusai och Pablo Picasso, är hans oljemåleri, teckning och fotografier i den här utställningen resultaten av hans lekfullhet och komplexa tänkande. Trots variationen i medium som har använts är uttrycket i samtliga verk minimalistiskt; ingen dramatik, rumsliga illusioner eller chocker. Vad som presenteras för oss är vanliga och till synes tillgängliga bilder – månar, snötäckta berg, en glödlampa, geometriska symboler och mönster – var och en presenterad på ett lättillgängligt sätt. Men Lindqvist utvinner varsamt och betonar den associativa kontexten i dessa bilder, och översätter dem sedan djärvt till redskap för fantasin genom poesins kraft.

Till exempel, Thirty-Six Views of Mount Kilimanjaro är en bildserie bestående av 36 svart-vita fotografier installerad i en 9 meter lång rad. Detta verk refererar till Thirty-Six Views of Mount Fuji av Katsushika Hokusai och till Edward Muybridge’s sekvens-bilder av kroppar i rörelse. Lindqvist’s verk visar oss multipla tidsfloden i denna sekvens då ett moln passerar framför Kilimanjaro. Verket handlar också om omöjligheten i att uppfatta den extremt långsamma rörelse med vilken berget stiger och faller, eller den glaciär på bergets topp som på grund av klimatförändringarna snart har smält bort.

Ett annat verk i utställningen, Bombilla, är en oljemålning med rik målerisk textur, vars motiv, en glödlampa, är lånad ifrån Picasso’s målning Guernica (1937). Här förstärks Picasso’s dubbla budskap ytterligare – det spanska ordet bombilla betyder bokstavligen glödlampa, men relaterar också till bomba, det spanska ordet för bomb – Lindqvist kopierar och smäller upp glödlampan, inte som en bomb, men i skala på en målarduk.

Övriga verk i utställningen är också fint balanserade och vilar i ett ambivalent tillstånd. De existerar stillsamt, friställda från specifika förklaringar. Verken är arrangerade på ett sådant sätt att de samtidigt kommunicerar med varandra. Våld, upplysning, liv, död, planetens framtid, tid, ångest, logik, universum, ljus, hopp… olika teman tillåts veckla ut sig och integrera. Osäkerheten kan kanske först göra oss reserverade, men i utbyte skänks istället större utrymme för introspektion och empati så att vi, via vår fantasi och föreställningsförmåga, kan knyta an till det som vi ännu inte relaterat till.

Shoji Kato
.

Tack till:
Svenska Kulturfonden / Swedish Cultural Foundation in Finland
Centret för Konstfrämjande / Taiteen Edistämiskeskus

www.robinlindqvist.com