• Aino Ojala, Osa sarjasta Tunnen sut, kudottu tekstiili ja elektroniikka 2022
  • Aino Ojala 1
  • Aino Ojala 2
  • Aino Ojala 3
  • Aino Ojala 4
  • Aino Ojala 5

Aino Ojala

I Feel You

Huuto III 24.6.-17.7.2022

Aino Ojala
Tunnen sut
24.6.-17.7.2022

Konstnären kan träffas lör-sön 2-3 juli kl. 12-17.

Utställningen består av jacquardtextiler som vävts i flera lager för hand och digitalt. Textilerna har förenats med elektronik och reagerar på besökarens beröring.

Förutom den röda bomullsvarpen innehåller textilerna material som till exempel mohair, ylle, linne och trådar som leder elektricitet. Skilt för sig och tillsammans skapar materialen taktila världar som tilltalar alla sinnen.

Ämnet har sitt ursprung i mitt intresse för växelverkan mellan människokropp och material – i synnerhet textiler – och mitt intresse för textila material som leder elektricitet samt vävning. Verken baserar sig på mitt magisterarbete som gick ut på att undersöka hurudana textilytor människan kan urskilja med känslosinnet.

Utställningens tema har också att göra med kroppens längtan efter beröring och närhet. Un-der pandemin och den våg av artdöd som pågår föreställde jag mig en värld där vi är allt mer åtskilda från varandra och andra djur. Tänk om vi i framtiden är ensamma, med robothusdjur och robotmänniskor som enda sällskap? Jag spekulerade över hur textiler skulle kunna skapa en illusion av en annan levande varelses närhet och beröring.

Med mina verk som rör sig i gränslandet mellan konst och formgivning vill jag föra vävandet som process och som konst in i en utställningskontext.

Det är tillåtet att röra och känna på textilerna. Var ändå försiktig, de är ömtåliga.

Textildesign, vävning och elektronik: Aino Ojala

Aino Ojala (f.1991) är en konstnär och textildesigner som bor i Helsingfors. Hon utexamine-rades som bildkonstnär från Turun Taideakatemia år 2018 och slutför som bäst sin magis-terexamen vid Aalto-universitetet. Hon arbetar med textiler och keramik. Utställningen är en fortsättning på Ojalas intresse för känslosinnet, huden, den upplevelse av världen som upp-står via beröring samt handarbete och arbete med material.

Mitt arbete har fått stöd av Tex-Inno / Finnish Textile & Fashion, Aalto-universitetet och Centret för konstfrämjande. Tack! Stort tack till personalen vid Aalto-universitetet för deras hjälp.

Kontaktuppgifter
ainoojala.com
aino.ojala(a)elisanet.fi
Instagram: ojalaaino