• a Motion Study III
  • AVpalveluLogo
  • PukkiVisuals_logo
  • taike-pohjois-savo

Eerika Jalasaho

A Motion Study III

Pikkujätkä 18.6.-3.7. 2016

Eerika Jalasaho
Liiketutkielma III
A Motion Study III
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
18.6.-3.7.2016

Galleria Huuto är stängd under midsommaren 24.-26.6.

En rörelsestudie III är en interaktiv video där rörelsen styrs av åskådaren. Studien består av videor som föreställer vattnets flöde, vars uppspelning åskådaren själv kan stoppa eller återställa när hen vill. Temat för En rörelsestudie-serien är medel för konstskapande och konstskapandets tradition ur en konsthistorisk synvinkel, samt rörelsens process. Seriens tredje verk, som nu introduceras för första gången för publiken, lägger fokus på process och dess kontroll. Även medlets avtryck kommer fram i verken, som reflekterar över den moderna människans världsbild, identitet och visuella kultur allteftersom världen digitaliseras, samt förhållandet mellan digitalisering och natur.

Eerika Jalasaho (f. 1987) är en bild- och mediekonstnär från Kuopio. I sina verk behandlar Jalasaho digital kultur, social media och människans upplevelsevärld. Hennes arbete har stötts av Centret för konstfrämjande, Finska Kulturfonden och Kuopio stad.

Utställningen har genomförts i samarbete med Suomen AV-palvelut Oy och Pukki Visuals.

Utställningen har stötts av Centret för konstfrämjande, Norra Savolax konstkommission. Tack!

Eerika Jalasaho, 040 0725 389, ejalasaho(a)gmail.com

eerikajalasaho.blogspot.com

Tack för stödet:
taike-pohjois-savo

Utställningen är genomfört i samarbete med:

AVpalveluLogo

PukkiVisuals_logo