• Marloes van Son
  • Saara Kanerva Tamminen
  • Erik Parr

Erik Parr, Marloes van Son, Saara Kanerva Tamminen

Abiogenesis

Pikkujätkä 14.11-29.11.2015

Saara Kanerva Tamminen, Marloes van Son och Erik Parr
Abiogenesis
14.11.-29.11.2015
Galleria Huuto Busholmen, Pikkujätkä

Abiogenesis hänvisar till uppkomsten av ordning ur det oordnade och liv ur det livlösa. I livet tar ordningen initiativet: kunskapen ersätter det okända, det faktiska ersätter tron och teknologin ersätter magin. Utställningens konstnärer presenterar meditationer om vår teknologiska tidsålder, som formar en dialog om hur definitionen av kunskap framträder i olika sammanhang. I sina performativa, rumsliga och visuella verk, utforskar Abiogenesis en värld som existerar någonstans mellan vetenskaplig förklaring och subjektiv tolkning.

Terraforms av Erik Parr föreslår en abstrakt topologi och strävar efter att återskapa skeenden som påträffas i naturen. Genom att använda eld, alkemi och industriell robotik, utnyttjas den kaotiska händelsen av en brand för att skapa ett simulerat landskap. Terraforms skapas av unika spår som är omöjliga att upprepa och oåterkalleliga, trots alla försök till kontroll.

FILTER är en installation av Marloes van Son. Den hänvisar till flexibla barriärer, där somliga ting kan passera och andra inte. Installationen fokuserar på rättigheten att överträda dessa gränser genom att inbjuda människor att undersöka systemet bakom installationen. FILTER kontrollerar vatten, sand och luft för att skapa växlande stunder av mörker, ljud och tystnad.

≟ är en serie performativa föreläsningar av Saara Kanerva Tamminen som handlar om ambivalenta förhållningssätt till vetenskaplig terminologi och tolkning. Föreläsningarna undersöker den västerländska vetenskapens historia på ett kritiskt och fantasifullt sätt: magi, karlar med skägg och oförklarliga naturfenomen kommer att presenteras!

Uppträdanden:

MAGICK Fredag 13.11 @ 18 (vernissage)
KHAOS Lördag 21.11 @ 16
KOSMOS Söndag 28.11 @ 16