• Jussi Puikkonen: Kauden päättäjäiset, Ibiza, Espanja.
  • Jussi Puikkonen: Mariachi juhlat (Barra de Nexpa, Meksiko)
  • Jussi Puikkonen: Metsäbileet (Mäntyharju, Suomi)

Jussi Puikkonen

Afterparty

Huuto I 1.3.-24.3.2019

Jussi Puikkonen
Afterparty
1.3. – 24.3.2019

Jussi Puikkonens utställning Afterparty undersöker de spår som människan lämnar efter sig i landskapet. Verkens motiv är karnevallandskapet, och det som händer med landskapet efter festens slut. Bilderna är tagna innan städarna anländer, och visar de spår som uppstått ur glädjen och samvaron. Serien innehåller bilder från olika festivaler, folkfester, årsdagar och hemmafester i Finland, Storbritannien, Holland, Spanien, Mexiko och Frankrike. Bilderna fångar det ögonblick då människorna gett sig av från skådeplatsen och lämnat efter sig skräp, dekorationer, tält och olika former av slitage på omgivningen.

Jag har inte själv deltagit i en enda av festerna som syns på bilderna, men på grund av en del av dem har jag förlorat nattsömnen. Som barn var det fascinerande att vara den första att stiga upp på morgonen, då jag visste att mina föräldrar haft fest kvällen innan. Hemmet såg annorlunda ut. Det var fullt av disk, flaskor, matrester, dekorationer och främmande dofter. På grund av min ålder hade jag sovit då festen pågått. De vuxnas fest var någonting mystiskt, jag bara kunde höra som ett avlägset sorl av röster eller se i form av följande dags oreda. Det var fascinerande att föreställa sig vem som varit på festen och vad som hade hänt. I det här projektet har jag gått tillbaka till den där stunden efter festen, som jag minns så väl från barndomen.

Människans spår väcker frågor om vad som hänt på en plats: fantasier som väcker tankar. Spåren i landskapet bekräftar att någonting viktigt hänt precis innan bilden tagits, men egentligen har ju betydelsefulla saker hänt på samma plats i århundraden. Bilderna är bevis, som fantasin använder för att skapa berättelser.

Jussi Puikkonen är en fotokonstnär som arbetar i Amsterdam. År 2007 utexaminerades han från Lahtis formgivningsinstitut, och har sedan dess aktivt visat sina verk i separat- och grupputställningar. Hans föregående separatutställning Sauna Folk visades i Helsingfors, Kaunas, Rotterdam och Budapest. Han har deltagit i grupputställningar bland annat i santralistanbul i Istanbul, Dortmunder U i Dortmund, Kunstlerhaus i Wien och Finlands fotografiska museum i Helsingfors. Hans verk finns i FOAM Amsterdams samlingar. Edition Patrick Frey har gett ut Puikkonens fotografiska verk On Vacation.

Utställningen stöds av
Centret för konstfrämjande (Taike)
Patricia Seppäläs stiftelse

www.jussipuikkonen.com