• Elina Katara

Elina Katara

Ägandets härlighet och börda

Uudenmaankatu 9.5.-20.5.2007

Elina Katara
Ägandets härlighet och börda
Galleria Huuto Nylandsgatan
9.5.–20.5.2007

Den här utställningen består av teckningar om föremål som människan har
samlat omkring sig. Färgskalan i utställningen är grå. Det är dammets och
blyets färg.

Jag forskar i hemmets mikrokosmos genom föremål. Teckningarna i
utställningen avbildar små obetydliga samlingar av föremål som har hopat
sig i lådor, skåp och andra förvaringsutrymmen. Det finns en omfattande
samling av objekt som man kunde behöva då och då, en annan av medfarna
snäckor vilkas ursprung man har glömt för längesedan, en kollektion av
onödiga vinkorkar osv.

Jag har ställt mig i positionen av en utomstående betraktare i mitt eget
hem och observerat saker vi bär med oss när vi flyttar från en plats till
en annan, hur objekt definierar människan och hur ett emotionellt band
mellan människor och objekt uppstår. Jag har föreställt mig framtiden och
vad som blir kvar av oss när vi inte längre existerar.

Den här utställningen handlar också om förvandlingen av föremål. Kärl är
nödvändiga när man äter, men då de blir till en hög av smutsig disk , blir
de onyttiga. På samma gång förvandlas de till visuellt intressanta
formationer. De här högarna, samlingarna som inte har något
försäljningsvärde och de små objekten som man har spritt omkring sig, är
fascinerande därför att de är så mänskliga. Man kan se dem som ett
porträtt av människan.

Tack: Nylands konstkomission

Tilläggsuppgifter: ekatara(at)muu.fi, 040 596 3101