• A Lucio I
  • A Lucio II
  • Burning b&w sheet negative I
  • Burning b&w sheet negative II
  • Burning b&w sheet negative III
  • Burning colour sheet negative I
  • Water damage I
  • Water damage II
  • Water damage III

Laura Nissinen

Aleatory Variable

Jätkä 1 27.3.-13.4.2014

LAURA NISSINEN
Fotoutställning Aleatory Variable
Galleria Huuto Busholmen galleri 1
27.3.–13.4.2014

Laura Nissinens (f. 1975) fotoutställning Aleatory Variable innehåller fotografier där avsikten med de experimentella metoderna är att utmana definitionen av ett fotografi och hur det presenteras.

De fotografier som visas på utställningen har bearbetats bland annat genom att konstnären bränt och klippt negativ. Under arbetsprocessen med bilderna har Laura Nissinen främst använt återvunnet filmmaterial som hon hittat i sitt arkiv, i frysen hos vänner och i filmlaboratoriers sopor

Laura Nissinens har här påverkats av den franska fenomenologen Jean-Luc Nancys tankar att ett fotografi har en hud som, förutom att den kan ses, också kan vidröras. Namnen på fotografierna och valet av arbetsmetoder refererar till verk av konstnärerna som inspirerat Nissinen, såsom Laila Pullinen och Lucio Fontana vars verk gett Nissinen inspiration och arbetsmetoder.

Utställningen är en del av Nissinens doktorsavhandling vid Aalto-universitets avdelning för fotografikonst “Abstraktioner i den finska fotokonsten”. Nissinens verk har tidigare visats på separat- och grupputställningar både i hemlandet och utlandet.

Tack till: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Centret för konstfrämjande / Nylands konstkommission

Ytterligare information: Laura Nissinen, tfn +358-40-5288574, mail@lauranissinen.com,
www.lauranissinen.com