• Eeva Hannula
  • Eeva Hannula: The edges of waves tear
  • Eeva Hannula: Can all time be reduced to a line and a circle
  • Eeva Hannula: Black Veins
  • Eeva Hannula: Windtalk bends the frequence of silence
  • Eeva Hannula: Be nice

Eeva Hannula

Amorphous Writings

Huuto I 23.11.-16.12.2018

Eeva Hannula
Amorphous Writings
23.11. – 16.12.2018

Galleriet är öppet också på Självständighetsdagen 6.12.2018 kl. 12-17.

En ändlös, pulserande bildmylla. Tecknens lätthet, å andra sidan deras tyngd. Motstridigheter mellan ordning och formlöshet. Spårens amorfiska flöden och avbrott. Slungade tecken, starka och sköra paradoxer. Hybrider. Att avvärja och underkasta sig det icke-föreställande. Ofullbordade metamorfoser, korsbelysning och metaforers kretslopp.

Amorphous Writings är en utställningsversion av den bok med samma namn som finns till påseende i utställningen. Boken innehåller fotografier, digitala fotocollage, dikter, visuell poesi och fotografier av teckningar. Bokens inre utrymme och utställningens fysiska utrymme utgör två parallella verk som förenas av ett associationsnätverk. Verkets dikter och visuella element förenar olika tekniker och skapar ett rumsligt kollage.

För mig innebär konstnärligt arbete att skriva, att hitta ett eget språk, att lämna spår, att bryta sönder och skriva om primära betydelser. Att skriva är att kastas in i okända betydelser, medan bilder är ordliknande förtätningar, ett slags underlag för skrivande. I mina verk strävar jag efter att nå det ordlösa, kroppens eget kodspråk. Jag försöker blanda det abstrakta och föreställande, upplösa språkets vedertagna former och kombinera fotografier med hybrida spår. Linjerna som tecknats på ytan av fotografiet kränker dess integritet och skapar en ny nivå för blicken. Som teckning förlorar den handskrivna texten sin ursprungliga betydelse. Den blir asemisk; visuell men utan läsligt innehåll. Minesspåret återgår till att vara en konstruerad bild, och fotografiet till att vara ett minnesspår.

För mig är spår det samma som skrift, ett slags fragment som skapar metaforer. Att göra spår är expressivt och associativt; en improviserande, aggressiv, slumpmässig och förstörande gest. Det omedvetna blir ett virrvarr som lämnar spår i bild och ord. Utställningen innehåller anteckningar om det ofullbordade, konturlösa, eftersträvade och om fotografiets gränser. Bilderna, linjerna och orden i mina verk söker ställen där det blir möjligt att fly undan ovillkorliga strukturer. Å andra sidan söker de också ett utrymme där betydelse och form kan förtätas och hitta sin tyngd. Boken stöds av kommissionen för visuell konst vid Centret för konstfrämjande.

Eeva Hannula har utexaminerats från Åbo Konstakademi år 2012 och från Aaltouniversitetets magisterprogram i fotografikonst år 2017. Hon har också studerat estetik och litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. Hannulas senaste separatutställningar är The farther I remember i galleri Sous Les Etoiles i New York (2015), och The Choreography of Uncertainty i Künstlerhaus galleri i Berlin (2016). För tillfället studerar hon kreativt skrivande på skrivarlinjen vid Kriittinen korkeakoulu.

www.eeva-hannula.com
hannulaeeva(at)gmail.com, 0505449026