• Anja Helminen
  • Anja Helminen
  • Anja Helminen
  • Anja Helminen
  • Anja Helminen

ANJA HELMINEN

Viiskulma 25.10.-5.11.2006

ANJA HELMINEN

25 okt -5 nov

Min utställning presenterar videoverk som berättar om hur man vinner tillbaka sitt eget utrymme, om livet på gränsen till nervsammanbrott och om den attityd som hjälper en genom det.
Vi ser händelsernas spegelscen. Den återspeglar utöver mig,
också alternativa dokusåpor och bilder som är kända från konsthistorien. I mina videoverk växelverkar den privata och
den kollektiva medvetenheten. Verken är filmade och editerade i Tammerfors 2006.

Det finns fem videoverk i utställningen och de är installerade i två rum.

Förrummet: Videoverket AINO on the mirror stage är en nutida version av Aino-sägnen i Kalevala. Konstverket kommenterar
andra, tidigare målade versioner med samma motiv. I videon är Ainos kamp mot alla de Väinämöinen som stör hennes tid och rum
mycket hård, och försvaret förblir starkt.

Bakrummet: Videoverken Blink, Sissit (Gerillakrigarna),
Should I och Sissisota (Gerillakriget) är liknande verk och
utgör en helhet. På denna scen av raggningsförsök tänker
man om man skulle stanna eller gå eller försöka utföra ett par precisionsangrepp till mot målet.

Anja Helminen

Puh. +358 41 5074545