• Anna Reivilä:  Bond #39, 2019
  • Anna Reivilä: Bond #43
  • Anna Reivilä: Bond #36

Anna Reivilä

Metaphysics

Huuto I 29.4.-22.5.2022

Anna Reivilä
Metaphysics
29.4.-22.5.2022

Huvudtemana i Anna Reiviläs utställning Metaphysics är att undersöka verklighetens beskaf-fenhet och att gestalta en mänsklig självbild utgående från landskapet. I verken vänds blicken bort från människan mot stenarna, isen och träden vars livscykel är längre än vår. Repen, som är ett centralt inslag, avgränsar objektens former och undersöker samtidigt gränserna för mänsklighet.

De svartvita fotografierna på utställningen avbildar landskap där objekt i naturen (bl.a. träd och stenar) surrats med rep. Reivilä använder rep för att teckna linjer och på det sättet fram-häva objektens form och rytm. Repen tar fram olika typer av växelverkningar och samband mellan objekten, varvid nya tolkningar av landskapet uppstår. De tredimensionella teckningar-na är fysiskt instabila; repen blir lösare av luftfuktigheten. Surrningarna finns bara en stund, men fotografiet förevigar processen och blir på det sättet en del av verket.

Anna Reivilä har avlagt konstmagisterexamen i Aalto-universitetets högskola för konst, de-sign och arkitektur. Hennes verk har visats på många utställningar i Finland och utomlands. Reivilä bor och arbetar i Borgå.

Tack Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter:

anna.reivila(a)gmail.com
www.annareivila.com
Instagram: anna.reivila