• 30 Hour Work
  • Anna Taina, Kuva:Vesa Vehviläinen

Anna Taina

30 timmars vecka

Huuto II 17.9.-10.10.2021

Anna Taina
30 timmars vecka
17 september – 10 oktober 2021

Utställningen 30 timmars vecka består av två verk: 30 timmars vecka och 30 timmars verk. Huvudverket, 30 timmars vecka, består av fyra stora målningar samt videodokumentationen av de respektive arbetsprocesserna.
Varje enskild målning är sammansatt av sex stycken en gånger en meter stora målningar. Verkhelheten har kommit till under 30 timmar som fördelats över fyra arbetsdagar.

Utställningen har sin utgångspunkt i debatten om kortare arbetsvecka. Diskussionen inleddes år 2019 i Finland, och har blivit allt mer relevant på grund av coronaviruspandemin. De upprepade nedstängningarna har tvingat många att arbeta hemifrån. Samtidigt har folk blivit tvungna att omdefiniera balansen mellan arbete och hemliv.
I utställningen 30 timmars vecka ställer Anna Taina frågan om det är dags att på nytt ta ställning till hur mycket tid man sätter på arbete, och om det är möjligt att utföra arbetsuppgifterna mer effektivt om man arbetar utgående från förutbestämda regler och strukturer.

I 30 timmars vecka följer Tainas arbetsprocess förutbestämda regler, vilket effektiviserar arbetet. Hon arbetar intuitivt inom ramen för reglerna och fyller dukens yta så effektivt som möjligt. Via videodokumentationen låter hon betraktaren se hur målningarna kommer till. Hon avslöjar de rytmiska mönstren som verken består av, och när hon bjuder in betraktaren i arbetsprocessen styr hon samtidigt blicken så att avståndet mellan betraktare och konstverk minskar.

30 timmars verk har samma format som de fyra stora målningarna i 30 timmars vecka. Verket består likaså av sex dukar, men den totala arbetstiden är 30 timmar. Då Taina sätter fyra gånger så lång tid på verket, ifrågasätter hon samtidigt konstens värde. Värdet ställs i relation till arbetstidens längd, istället för storlek eller teknik.

Anna Taina inspireras av strukturerna, reglerna och rytmen i dagens arbetsliv och begrundar frågan om strukturerade arbetsmetoder också kan användas inom konsten. Vad händer då konsten görs inom en begränsad tid, på samma sätt som i dagens arbetsliv?

Utställningen har fått stöd av Danska konstfonden.