Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet forum som innehar två gallerier i Helsingfors: ett mer traditionellt galleriutrymme på Nylandsgatan, och nya stora lokaler i hamnområdet på Busholmen.

Ansökan för våren 2015 skickas senast den 22 april 2014.

Utställningstiderna är tre veckor. Utställningskostnaderna för år 2015: Galleria Huuto Nylandsgatan ca 1450 € och Galleria Huuto Busholmen 1 och 2 1350 € var (självkostnadspris, förändringar möjliga). Priset innefattar tryckkostnader för utställningsaffisch och invitationskort, kostnader för porto samt en del av övervakningen av utställningen. Galleriet erhåller ingen försäljningsprovision. Utställningskostnaden för Kulmio på Busholmen är 400 €, innehåller videoprojektorn och spelaren samt elektronisk information. Kulmio passar speciellt till videoverk och små installationer.

Utställningstiderna ansöks genom en fritt formulerad ansökan som innefattar meritförteckning och bildmaterial (max 10 st) antingen i A4-format eller som CD eller DVD. Ansökan kan även sändas per e-post (max storlek med bilagor 2MB) och som länk till tex Dropbox (hälst sparad som en pdf-fil). All elektronisk material ska ha båda Mac och PC kompatibilitet.

Ansökan sändes inom ansökningstiden (den sista ansökningsdagens poststämpel räcker) till adressen

Galleria Huuto
Utställningskomission
PB 200
00221 Helsingfors

eller elektroniskt till: haku(AT)galleriahuuto.net

Ansökningsmaterialet returneras endast om ett kuvert med namn och adress samt tillräcklig frankering bifogats ansökan.

En grupp utformats av Galleria Huutos medlemskonstnärer väljer utställarna till de lediga tiderna. Gruppens sammansättning byts ut varje gång.