• Antti Oikarinen
  • kuva

Antti Oikarinen

ANTTI OIKARINEN

Viiskulma 5.9.-16.9.2007

Min utställning består av två ganska olika delar. I det första rummet finns ett verk som anspelar på såväl sig själv som galleriet som rum. Verken i det andra rummet bildar en självständig helhet. Eventuellt kan man säga att utställningens gemensamma nämnare är att samtliga verk leker med tankar som utgår ifrån begreppet föreställa.

Tack: Pilvi, Pietari, Olli och Sari samt barnen, Olli, Finska Kulturfonden, Paulo Stiftelse och Tavastlands konstkomission

Antti Oikarinen

antti.oikarinen(at)gmail.com
050 3069251