• Outi Koivisto: Appearance
  • Outi Koivisto: Discoloration
  • Outi Koivisto: Impression
  • Outi Koivisto: Income
  • Outi Koivisto: Rewind
  • Outi Koivisto: The Other Side

Outi Koivisto

Appearance

Jätkä 1 7.3.2015-22.3.2015

Outi Koivisto
Appearance
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
7.3.–22.3.2015

Ordet appearance kan översättas som utseende, ankomst, uppdykande. Det kan också betyda framträdande och uppträdande.

Outi Koivistos verk handlar om upplevda upptäckter. Verken pekar på iakttagelser men det är inga bestämda platser, fastän de ofta är från någon viss plats eller bild. När man drömmer lämnar det sällan kvar bilder, utan i stället stämningar, som kan följa en hela dagen och ända till nästa dröm. Koivisto tillför en slumpmässighet i sitt sätt att arbeta genom att hon trycker träsnitt med tusch och gnuggar ytorna med blyertspenna. Arbetena är dock endast skenbart utan kontroll. Tuschens oberäknelighet i kombination med träsnitt som kräver större medvetenhet, långsamhet och eftertanke.

Verken avbildar inte iakttagelser av en inre värld, det undermedvetna, landskap eller konstnärens känslor, och ändå är arbetena just allt detta. De har formats i den tankeprocess som uppstår genom skapandet, där handlingen och viljan är sammanvävda och skapar märken på ytan. Märkena skapar en ny plats där också de äldre märkenas historia finns med. Det yttre är inte kopplat till kropppen, gester eller tecken utan är någonstans mittemellan.

Koivisto arbetar med många olika verktyg när hon gör grafik och tecknar. Utställningens arbeten är i huvudsak variationer på träsnitt i tusch och frottagetekniker. Hennes verk har senast visats våren 2014 i Hyvinge konstmuseum på utställningen Miniprint 2014. Hon har också gjort tillfälliga verk i stadsrummet, bland annat projektet Näkevä käsi ja ajatteleva silmä (Tänkande hand och seende öga) i Helsingfors Fiskehamn sommaren 2014.

Ytterligare information:
Outi Koivisto
outi.e.koivisto(a)gmail.com
tel. +358 40 828 4232
http://http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3135/