• Ida Palojärvi
  • Ida Palojärvi
  • Ida Palojärvi ASTR 01
  • Ida Palojärvi ASTR 02
  • Ida Palojärvi ASTR 03
  • Ida Palojarvi ASTR
  • Ida Palojarvi ASTR

Ida Palojärvi

ASTR

Jätkä 2 9.5.-24.5.2015

Ida Palojärvi
ASTR
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
9.5.–24.5.2015

Iakttagarens förhållande till det som iakttas och störningar i det eller hinder har varit tema i mina senaste arbetens undersökningar. Sedan installationen Hamza för vårutställningen Kuvan Kevät 2012, har jag försökt begränsa antingen tidsmässigt eller rumsligt åskådarnas synfält och på så sätt testa seendet som baserar sig på åskådarens förmåga att betrakta verket från alla håll utan temporala eller spatiala begränsningar. En viktig teknik i mina arbeten är att reglera mängden ljus i rummet. I mina installationer försvinner det som observeras in i bakgrunden för att ge plats åt själva observationsprocessen och åskådarens förhållande till sin egen observation.

ASTR som nu visas på Galleria Huuto fortsätter de här studierna och fokuserar på temat att bli bländad – att skydda sig från det och att uthärda. Etymologiskt refererar det till grekiskans ἄστρον som betyder himlakroppar (solen, planeter, stjärnor och dess formationer) och som ordet astronomi är härlett från. I sin stympade form hänvisar Astr till det oundvikliga halvfärdiga och ofullständiga. Ljusformationerna i mina verk försöker dra till sig åskådarnas blickar men dess bländning formar samtidigt en slags ytspänning, ett hinder svår att forcera men något bortom bergen att se.

Tack till Centret för konstfrämjande, Taikes Nylands konstkommission och till Koneen säätiö som understött min utställning.

Ytterligare information:
Ida Palojärvi
ida.palojarvi (at) gmail.com
+358 40 8388849