• Heli Kaskinen: After Shave, 2016 (datail)
  • Heli Kaskinen: After Shave, 2016
  • Heli Kaskinen: Sauron Shaking a Pom Poms, 2016

Heli Kaskinen

Attempts to Reverse Things

Pikkujätkä 25.5.-12.6.2016

Heli Kaskinen
Attempts to Reverse Things
25.5.–12.6.2016
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

“Det är som ett spel med det förflutna.” Så beskriver Heli Kaskinen (f.1981) arbetsprocessen med sina konstverk i sin utställning Attempts to Reverse Things i Galleria Huuto Lillbusen. Enligt Kaskinen är hennes verk ett försök på att se till den andra sidan av minnen och sätta dem i ett annan perspektiv.

Motsatserna möter varandra i Kaskinens fotografiska verk och hon betraktar vanliga objekt och fenomen på ett humoristiskt sätt. Så som namnet på utställningen tyder på, är verkens motiv en vändning och ett nytt perspektiv på något som Kaskinens verk förser genom omvända tankar och handlingar. Verken bjuder samtidigt på möjligheten att betrakta vardagliga erfarenheter i ett bredare perspektiv med genom av foton och olika material och objekt i dem.

Kaskinen studerar fotografikonst vid Konstuniversitetens Bildkonstakademi och Aaltouniversitetets högskola för konst, design och arkitektur. Hennes verk har ställts ut utomlands och i flera grupputställningar i Finland. Attempts to Reverse Things är Kaskinens första separat utställning och den produktiva delen av hennes konstkandidatexamen i utbildningsprogrammet för fotografikonst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.