• Ewa Górzna
  • Balancing forces
  • Balancing forces
  • Balancing forces
  • Balancing forces
  • Balancing forces
  • Balancing forces

Ewa Górzna

Balancing forces

Uudenmaankatu 6.3.-24.3.2013

Ewa Górzna
Balancing forces
6.3.-24.3.2013
Galleria Huuto Nylandsgatan

Balancing forces är en videoinstallation med två kanaler som utgår från två parallella berättelser om en bågskytt och en lindansare.

Bågskytten star stadigt på marken, med makt att släppa spänningen och aktivera energin.
Lindansaren balanserar kroppen på en smal lina. Tyngdlös, högt ovan marken.

Ett tillstånd av jämvikt kan uppnås då olika element är i lika eller rätt proportion.

Konstverket undersöker en situation där förhållandet mellan de tävlande krafterna återspeglas i den inverkan huvudpersonernas handlingar har på bägge parter. Spänningen som uppstår i deras metaforiska relation växlar mellan en omedveten önskan om att dominera och en naturlig fallenhet för att motverka konflikter.

Ewa Górzna är en bildkonstnär som främst arbetar med videokonst och installationer. Hon har utexaminerats till konstmagister från Nikolaus Kopernikus-universitetet i Toruń, Polen år 2006 och från Bildkonstakademin år 2011. Ewa Górzna är sedan 2007 bosatt och verksam i Helsingfors.

AVEK, Alfred Kordelins stiftelse och Helsingfors kulturcentral har vänligen understött utställningen.