• Sigbjørn Bratlie
  • Rage
  • I versus I
  • Elvis is dead
  • Amnesia
  • Say cheese
  • Put your hands

Sigbjørn Bratlie (NO)

Bobʼs Your Uncle

Viiskulma 31.3.-18.4.2010

Utställningen Bobʼs Your Uncle består av konstnären Sigbjørn Bratlies (Norge) installationer,
samt foton och videoverk, som är gjorda i samarbete med fotografen Arne Langleite och
filmfotografen Askild Vik Edvardsen.

Utställningen består av en serie samordnade arbeten, som undersöker konceptet konstnären
som antihjälte.

Påverkad av populärkulturen – tecknade serier, film, TV och reklam, representerar utställningen dagens visuella kultur och reflekterar över den på oredans och förvirringens villkor. Det antiheroistiska perspektivet innebär beslag på ett visst typ av språk: trots att arbetena använder sig av billiga och lättsmälta sätt, som karaktäriserar nöjes- och reklamvärlden, försöker de ändå förmedla ett budskap.

Ibland handlar arbetena mera än någonting annat om kampen att vara begriplig och
meningsfull. Arbetena blickar också in i de tidiga konseptualisternas filosofiska frågor. Deras
intresse för semiotik och Saussures linkvistik behandlas med en humoristisk lättja eller
vanvördnad, som är typisk för tecknade serier och slapstick filmer. I huvudsak försöker arbetena både att representera och ge lingvistisk mening åt den oändliga strömmen av massmediabilder som omger oss idag.

Sigbjørn Bratlie
sbratlie(at)hotmail.com
www.sigbjornbratlie.com
Tel. +47 930 47 725