• Kasper Muttonen
  • Building a Moment
  • Building a Moment
  • Building Illusion
  • 3 Moments
  • 3 Moments
  • House Spectrum and Building Illusion
  • Snowcastle

Kasper Muttonen

BUILDING A MOMENT

Uudenmaankatu 25.1.-12.2.2012

Kasper Muttonen
Building a Moment
25.1. – 12.2.2012
Galleria Huuto Nylandsgatan

I utställningen undersöker och bygger jag upp tankar om ögonblicket, olika ögonblick i den
byggda miljön. Landskapen är antingen fiktiva eller skapade föreställningar. Tanken på ögonblicket övergår i tanken på evigheten och illusionen om dess beständighet.

Tanken på nattliga fasader och fönster som badar i ljus, droppar på fönsterrutan och stundens spektra hänger samman med tanken på väder. Vädret är ett begrepp med vilket vi definierar ögonblicket, hur vi upplever världen, världens karaktär. Vädret betyder olika saker i staden och i naturen trots att fenomenen delvis är de samma. Regn i en storstad gör att ljuset skimrar och asfalten blir till en svart spegel som reflekterar ljuset. Byggnader som lyser i mörkret skapar antingen en känsla av trygghet eller lämnar betraktaren utanför.

Håligheter, skuggor, en yta av silver och figurer i ett spektrum av nyanser bildar ett konstruerat landskap. Flyktiga element i flera lager skapar en bild av evigheten.

Tre kulörta fönster bildar ett landskap under tre olika ögonblick. Fönstren färgar ljuset som blandas med färgen på bottenfiguren, det tredje elementet är den figur det klara ljuset bildar. Konstljus blandas med ”riktigt” ljus och med den målade ytan. Landskapet smälter samman med stadsmiljön och reklamljusens formspråk, det artificiella ljuset och reflektionerna på olika ytor. Ytan på en reklamskärm förvandlas i närbild till ett nät av pixlar och till färgat ljus utan någon ytlig information.
De förstorade pixlarna som finns inuti digitalfotografierna utgör en arkitektonisk upprepning som skapar en illusion av nattliga fasader och fasadernas ljus. Kanske ger de upphov till en dröm som liknar modellskisserna över kommande byggnader och de digitala bilderna som ofta skiljer sig från de färdiga byggnaderna.

Snöslottet och sandslottet representerar monument för stunden. De flyktiga avtrycken blir eviga då de gjuts i betong, sanden som tränger fram ger en antydning om naturens ögonblick i landskapet, som smält snö eller sandformationer i ständig förändring.

I byggnadsmodellen blandas färgernas arkitektur med en föreställning om rummet. Avsikten var
att skapa ett rumsspektrum eller en föränderlig målning i form av en byggnad. Rummets
geometri och de färgade linjerna inuti fönstret gör att rummet blir till ett geometriskt spel, eller att ögonblickens ljus fångas upp inuti.

Vattendropparnas lins på bildrutan inspirerar målningen. En smärre störning bildar ett fint landskap som formats först under den digitala tiden.

Tack : Suomen Kulttuurirahasto