• Christelle Mas,2021, Valokuvakollaasi, 3D mikroskooppivalokuvat hyönteisistä ja käärmeistä ja valokuvat koneista
  • Christelle Mas 2021
  • Christelle Mas 2021
  • Christelle Mas 2021, photo Vesa Vehviläinen
  • Christelle Mas, Galleria Huuto 2021, photo Vesa Vehviläinen

Christelle Mas

Bio Friction

Huuto I 15.10.2021-7.11.2021

Christelle Mas
Bio Friction
15.10.-7.11.2021

Art should look behind things rather than implying a relationship with reality”.
Andreas Gursky, quoted in Art Now, Taschen, 2002

I sin konst undersöker Christelle Mas verklighetens förhållande till teknologin och den vetenskapliga/teknologiska revolutionens betydelse för de samtida världsbilderna. Hennes verk visar hur de teknologiska förändringarna inverkar på och formar vår verklighetsuppfattning. Att teknologin är delad, fascinerande, rentav tvivelaktig och skapar oenighet har alltid varit en utmaning. Då vi undersöker universum och försöker förstå oss själva skapar vi ständigt nya uppfattningar. Den moderna tekniken placerar oss mitt i ett oupphörligt flöde av bilder, inuti en sluten värld som vi aldrig förr haft tillgång till. Den vetenskapliga och teknologiska fotograferingen utvecklas och förnyas ständigt, kommer närmare det hittills otillgängliga, synliggör det osynliga och gör det oförståeliga förståeligt. Inom vetenskapen kan fotografin framför allt framhäva det synligas relativitet. Simuleringar som skapats med hjälp av teknisk apparatur placerar människan i en fiktiv verklighet och visar något som övergår människans iakttagelseförmåga. De omvälver verklighetsuppfattningen. Samtidigt blir omgivningen både verklig och virtuell.

Christelle Mas behandlar teknologins förhållande till förändringar i miljön, samhället och kulturen. Hon undersöker fotografi som medium och teknologi samt fotografiets förhållande till sanningsbegreppet. Via sina verk avslöjar hon det osynliga och framhäver synlighetens relativitet. I sina verk skapar hon fascinerande världar, där vetenskap och mytologi möter det naturliga och artificiella.

Christelle Mas skapar fotografier och fotocollage med hjälp av högteknologi, vilket möjliggör ett nytt slags bildframställning utan traditionell kamera. Hon samarbetar med Uleåborgs Biocenter, som gett henne tillgång till fyra olika 3D-mikroskop: svepelektronmikroskop, ljusmikroskop, tomograf och mikrotomograf. Med dessa apparater fotograferar hon prover av bakterier, insekter, fiskar och djur, till exempel ormar. Förbehandlingen av proverna görs i samarbete med Uleåborgs universitet. Efter mikroskopfotograferingen behandlar Mas bildmaterialet med vetenskapliga dataprogram. Arbetsskedet genomförs med handledning av forskarna på Uleåborgs Biocenter. Mas väljer färger, komposition, ljussättning och bildavstånd. Hon gör också korta videon av materialet. Hon framställer bilder på fotopapper, tecknar vid behov på bilderna och klipper dem i olika former för att åstadkomma ett slags hybridvarelser. Collagefigurerna som uppstår påminner avlägset om djur i starka och mättade färger. Verken är i gränslandet mellan det naturliga och artificiella.

Konstnären tackar Centret för konstfrämjande och Uleåborgs stad för deras stöd och Uleåborgs Biocenter för samarbetet.

www.christelle-mas.com