• legros_luukas
  • eka
  • toka
  • kolmas
  • neljas
  • viides
  • kuudes

Marie Legros (FR), Tuuli Luukas

CONVERSATIONS

Viiskulma 3.10.-14.10.2007

Den franska konstnären Marie Legros igen i Helsingfors!

Konstnärerna Marie Legros från Frankrike och Tuuli Luukas från Finland förevisar sina verk i utställningen Conversations på Galleria Huuto, på inbjudan av Galleria Huuto och det franska kulturcentret. Utställningens tema är dialog.

Konstnärerna lärde känna varandra i Paris redan 1992 vid ENSB-A, och de har senare arbetat bland annat i Finland och i Frankrike. Denna gång ställer de ut i Helsingfors. Marie Legros har också arbetat i New York, och i hennes produktion ingår flera videoverk.

Marie Legros, Tuuli Luukas

”Conversations”

Galleria Huuto

3.10 – 14.10.2007

Vernissage tisdagen den 2.10.2007 kl. 18 – 20

Tack till:
Oskar Öflunds Stiftelse / Stiftelsen för Paris konstnärsstad /
Cité Internationale des Arts, Paris
Finska kulturfonden / Hôtel Chevillon, Centre Culturel Français / Galleria Huuto

pressfoton:

tfn:
+ 358 – 50 – 468 87 23

Fransk och finsk nutidskonst i samarbete med Centre Culturel Français. Utställningen är en del i utställningsserien HUUTO TUOTANTOA. Utställningsserien består av intressanta och tankeväckande utställningar och andra konstnärliga projekt av internationella moderna konstnärer, som Galleria Huuto med hjälp av sina medlemskonstnärers kontaktnät kan erbjuda Helsingforspubliken