• Brains on Art: Kuvitteellisen tieteen museo
  • Valokone / Light Machine
  • Valokone / Light Machine
  • Kuvitteellisen Tieteen Museo
  • Kuvitteellisen Tieteen Museo

Brains on Art

Den fiktiva vetenskapens museum

Jätkä 1 22.4.-7.5.2017

Brains on Art
Den fiktiva vetenskapens museum
Galleria Huuto Busholmen, Busen 1
22.4.-7.5.2017

Alla Galleria Huuto’s utställningar är öppna också söndag den 30 April med våra vanliga öppettider.

Kollektivet Brains on Art förenar vetenskap och konst, och i deras nya utställning Den fiktiva vetenskapens museum presenteras ett urval interaktiva apparater som konstruerats utgående från fantasimaskiner som barn och ungdomar ritat. Kollektivet har bland annat byggt upp en Kackerlackskrossare, en Godis- och regnbågsmaskin för flera sinnen, samt en Ljusmaskin som suger i sig men också producerar ljus, allt detta för att hänföra publiken.

Den fiktiva vetenskapens museum uppstod ursprungligen ur frågor om vem som har rätt att illustrera ny vetenskap och hur kreativitet som hänför sig till vetenskap och teknologi kan behandlas med konstens medel.

Bland de maskiner som barnen skapat finns både favoriten Pokemon Go (bl.a. Pokemonborren), 3D-utskrifter i olika variationer (en DNA-ko som klonar utdöda djur) och lösningar som utarbetats med tanke på problem i barnens och ungdomarnas vardag, som till exempel Läxläsaren och Pojkvänsanskaffningsmaskinen. Barnen har också tänkt på återvinning och ekologiska frågor då de planerat maskinerna. För utställningen skickade de 3–15-åriga uppfinnarna in nästan 400 ritningar till kollektivet. Insamlingen av idéer skedde med öppen ansökan och hela källmaterialet har ställts fram i utställningen.

Kollektivet Brains on Art består av konstpedagog Kasperi Mäki-Reinikka, kognitionsvetarna Aleksander Alafuzoff och Henri Kotkanen samt diplomingenjör Jari Torniainen. Formgivarna Arto Kuusisto och Mikko Akkola samt den grafiska formgivaren Annukka Mäkijärvi har också bistått med sin hjälp. Centret för konstfrämjande och Finska Kulturfonden har understött utställningen.

Den fiktiva vetenskapens museum är Brains on Arts fjärde privatutställning sedan kollektivet grundades år 2010. Kollektivet har också deltagit i flera grupputställningar, såsom bildkonstveckorna i Mänttä år 2014. Gruppens hjärnpoesigenerator Brain Poetry var samma år utställd på bokmässan i Frankfurt i den finländska paviljongen.

Närmare information:
Kasperi Mäki-Reinikka
040 8203791, kasperi.maki-reinikka(a)aalto.fi
www.brainsonart.com