• Synnöve Rabb ja Marika Holm
  • Marika Holm
  • Synnöve Rabb, Position/ Asento / Position, video 2006

Marika Holm, SYNNÖVE RABB

Desire

Uudenmaankatu 6.12.-17.12.2006

Marika Holm, Synnöve Rabb
Desire
Galleria Huuto Nylandsgatan
6.12.–17.12.2006

I utställningen Desire behandlar Marika Holm och Synnöve Rabb människans behov av att hitta mening i det till synes meningslösa, en uppenbart kreativ process. De granskar mänsklig strävan att med andligt inriktade metoder göra världen om inte kontrollerbar, så åtminstone begriplig.

Synnöve Rabbs videoinstallation Position handlar om hur människan förhåller sig till sin omvärld, och hur detta kommer till uttryck i olika ställningar som används i andliga sammanhang. I den kristna liturgin är kroppsställningar som tidigare använts i umgänget mellan en underordnad och en mänsklig överordnad vanliga, såsom att knäppa händerna som ett uttryck för underkastelse; händerna är ”kedjade”. En strävan i motsatt riktning är mystikers försök att genom vilda fysiska rörelser lyckas släppa kontakten med jaget, för att universums hemligheter ska uppenbaras.

Det övergripande temat i Marika Holms måleri är utforskandet av det magiska tänkandet inom bildframställning, och konstnärens position och problematik i denna process. Utställningen består av målningar som är fastsatta i varandra, så det bara går att se ytan på den yttersta målningen. Schamanboxarna är prydda med guld, fjädrar, pärlor, porslin och t.ex. plast. En för konstnären intressant fråga är vilken innebörd betraktaren ger målningarna. Kan konst bli talismaner?

synnoverabb(at)yahoo.com 050 599 1422

ikaholm(at)yahoo.com 040 520 1133