• Maria Wolfram
  • Maria Wolfram
  • Maria Wolfram
  • Maria Wolfram
  • Maria Wolfram
  • Maria Wolfram

Maria Wolfram

DET FINNS RUM

Viiskulma 16.2.-6.3.2011

Mina målningar visar via det mänskliga ansiktet, olikheter, ofullkomligheter och ibland fula ankungar. Mötet med det som upplevs främmande, är ett fortlöpande tema i mina arbeten. Var och en av mina målningar berättar en liten historia, med vilken vi antingen kan välja att identifiera oss med eller avvisa. Lyckligtvis sker identifikation inte enbart utgående från beundran eller imitation, eftersom vi ibland kan öppet möta det som förefaller oss främmande och konstigt.

Förutom det mänskliga ansiktet (pigment och oljefärg på MDF), innehåller utställningen snöiga landskap. I dessa snömålningar understryks mitt speciella intresse för materialitet inom målarkonsten. För mig utgör måleriet en ständig dialog mellan innehåll och process. Genom att betona den materiella aspekten av mina målningar, vill jag medvetet störa de berättelsesessioner som skapas av mina verk och upplevs av mig själv och betraktaren.

Maria Wolfram (Master of Fine Arts) utexaminerades från Chelsea College of Art and Design i London, 2002. Hon bor och arbetar i Helsingfors. Utställningen på Galleri Huuto är hennes trettonde separatutställning.

Kontaktinformation:
Tel. +358 50 3397 310, wolfram(at)kolumbus.fi
www.mariawolfram.com