• Antje Pehle: Keskikesä
  • Carina Grandlund: The Hero is Burning
  • Elina Försti: Kevät
  • Ilka Raupach: The Swarm
  • Simona Soare: Peace Bird
  • Tiina Laasonen: Odotus
  • Dialogue Landscape

Suomalais-saksalainen näyttelyvaihtoprojekti

DIALOGUE LANDSCAPE

Jätkä 2 2.8-17.8.2014

Finsk-tyskt utställningsutbyte
Dialogue Landscape
Galleria Huuto Busholmen 2
2.8.–17.8.2014

Elina Försti FI
Carina Granlund FI
Tiina Laasonen FI
Antje Pehle DE
Ilka Raupach DE
Simona Soare DE

Utställningens samlade tema är en dialog om landskapet. Gruppens konstnärer närmar sig temat både konkret och genom sinneslandskap, var och en ur sitt eget perspektiv. I verken gräver man ner sig till rötterna, flyger till himlen och får intryck av livet runt omkring. Verken på utställningen är målningar, ritningar, grafik, installationer och skulpturer

Kurator för det finsk-tyska utställningsutbytet är den rumänskfödda Simona Soare (Berlin/ Busan, Sydkorea). Konstnärernas gemensamma minnesspår har uppstått i Österbotten i västra Finland. Konstnärerna från Berlin, Antje Pehle, Ilka Raupach och Simona Soare har arbetat i Nelimarkka-museets konstnärsresidens i Alajärvi åren 2007- 2011. Gruppens finska konstnärer bor och arbetar i Österbotten. Gruppens första utställning hölls i början av år 2013 i Berlin under temat Den första snön – Der Erste Schnee.

Centret för konstfrämjande Österbottens regionalbyrå har understött utställningen på Galleria Huuto.

Tiina Laasonen p. 050 3575531, tiina(at)tiinalaasonen.fi
Elina Försti p. 044 5574667, elina.forsti(at)japo.fi
Carina Granlund p. 0500 564156, carina(at)carinagranlund.com