• Annette Arlander

Annette Arlander

DRAKENS ÅR

Jätkä 2 24.8.-8.9.2013

ANNETTE ARLANDER
DRAKENS ÅR
GALLERIA HUUTO JÄTKÄSAARI 2 – BUSHOLMEN 2
24.8.-8.9.2013

Kolla bloggen: http://aa-callingthedragon.blogspot.fi/

Drakens år är den näst sista delen av en serie årslånga projekt som jag videofilmat på ön Stora Räntan. Serien påbörjades 2002 och omspänner tolv år. Arbetena som ingår i projektet har videofilmats under drakens år 2012. Videoarbeten från det föregående projektet, Harens år, visades på Jangva i januari 2013. Varje år har jag sökt en ny synvinkel på landskapet, nya egenskaper i miljön och en ny relation mellan människokroppen och platsen. Den här gången är det ljudet, en liten klockas knappt hörbara klang, som är det väsentliga. Mitt sätt att arbeta utnyttjar performancekonstens, videokonstens och miljökonstens traditioner och rör sig i gränsområdet mellan dem.

Draken är det enda mytiska djuret i den kinesiska kalenderns 12-åriga cykel där varje år fått namn av ett visst djur. Draken representerar skapande kraft, framgång och lycka.
I den europeiska mytologin är draken ett monster som hjälten ska besegra för att rädda prinsessan eller ett väsen som märker ut gränsen mellan den kända och den okända världen som i gamla kartor och i uttrycket “here be dragons”. Det är därför jag anser att man bara kan försöka kalla på draken.

Under drakens år, 2012, kallade jag ungefär en gång i veckan på draken från taket på en bunker som byggts för att demontera minor efter andra världskriget på Stora Räntan utanför Helsingfors. Jag kallade på draken genom att ringa i en liten keramisk klocka som jag köpt som souvenir i ett tempel i Kyoto. Jag spelade in mina performance på video och dokumenterade också projektet i den trespråkiga bloggen ”Att kalla på draken” http://aa-callingthedragon.blogspot.fi/

Jag kallade också på draken genom att vifta med ett grönt band på bunkerns tak mot kameran på utsiktsplatsen, och på motsvarande sätt från utsiktsplatsen mot kameran på bunkertaket, under de årstider då inte fåglarna eller löven utgjorde ett hinder. Dessutom kallade jag på draken genom att med tre timmars mellanrum ringa i klockan från utsiktsplatsen under det sista dygnet på drakens år.

De här tre arbetena har dokumenterats som videoinstallationer som visas på utställningen.

Calling the Dragon – en videoinstallation med fyra kanaler
Arbetet är videofilmat i fyra väderstreck från bunkerns tak i södra delen av Stora Räntan, ungefär en gång i veckan, mellan den 4 februari 2012 och den 3 februari 2013, sammanlagt fyrtio gånger.
Del 1. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att ringa i en liten grön, keramisk klocka på bunkerns tak vänd mot norr.
Del 2. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att ringa i en liten grön, keramisk klocka på bunkerns tak vänd mot öster.
Del 3. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att ringa i en liten grön, keramisk klocka på bunkerns tak vänd mot söder.
Del 4. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att ringa i en liten grön, keramisk klocka på bunkerns tak vänd mot väster.

Year of the Dragon – en videoinstallation med två kanaler
Arbetet är videofilmat från utsiktsplatsen mot bunkern och från bunkerns tak mot utsiktsplatsen mellan den 4 februari 2012 och den 3 februari 2013, sammanlagt fyrtio gånger.
Del 1. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att vifta med ett grönt band fastbundet i ett spö på bunkerns tak på vintern, våren, och hösten vänd mot norr.
Del 2. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att vifta med ett grönt band fastbundet i ett spö på bunkerns tak på vintern, våren, och hösten vänd mot söder.

Day and Night of the Dragon
Arbetet är videofilmat under ett dygn med tre timmars mellanrum mellan den 2 februari kl. 15 och den 3 februari kl. 15 år 2013. Iklädd en grön sjal kallar jag på draken genom att ringa i en liten grön keramisk klocka på utsiktsplatsen vänd mot söder.