• URB
 • Leandro Lima & Gisela Motta, Framed
 • Sari Palosaari, Modular Mash-up
 • Länsiväylä
 • Länsiväylä
 • Länsiväylä
 • Refugee Air, Karhu, Kokeellisen elektroniikan seuran työpajassa.
 • Refugee Air, Runo Suvi Nurmen runotyöpajasta
 • Refugee Air, Valokuva Maria Kausalaisen projektista
 • Refugee Air, Valokuva Maria Kausalaisen projektista
 • Refugee Air, Valokuva Maria Kausalaisen projektista
 • Anni Laakso, 24h Camping
 • Anni Laakso, 24h Camping
 • Anni Laakso, 24h Camping
 • Jokaklubi
 • Jokaklubi
 • Jokaklubi

DU SKÖNA URBANA DRÖM – URB10 Urban festival

Uudenmaankatu 4.8./30.7.-8.8.2010/22.8.2010

URB 2010

DU SKÖNA URBANA DRÖM

URB10-festivalens bildkonstdel är ett samarbete mellan Galleria Huuto och Kiasmateatern.

4.8–22.8.2010 Galleria Huuto Nylandsgatan 35
Leandro Lima och Gisela Motta (Brasilien), Sari Palosaari, Länsiväylägruppen
Vernissage tisdagen 3.8.2010 kl. 18–20, Nylandsgatan 35. Välkommen!

2.8–22.8.2010 Galleri Stoa (Åbohusvägen 1, Helsingfors Östra centrum
Refugee Air: JP Kaljonen, Johanna Raekallio, Sanna Sarva, Kokeellisen Elektroniikan Seura, Maria Kausalainen, Suvi Nurmi, Ida Koitila och Ilmari Helin.
Vernissage 4.8.2010 kl. 18.00, Välkommen!

30.7-2.8. 2010 Kiasma/Bakfönstret
Anni Laakso: 24h Camping.
En gemensam stad – verkstad i Kiasma 3.8, 4.8 och 5.8. Ytterligare information www.urb.fi.

30.7 Dubrovnik, Eriksgatan 11 kl. 20–03
Jokaklubi Off art talent Show: Mirka Raito, Tellervo Kalleinen, Niina Lehtonen-Braun och Mimosa Pale.

Tidpunkten för Länsiväylägruppens Cykelfil-happening meddelas senare se www.galleriahuuto.net.
Cycle Lane 2.8.2010, Start is from Vaasanaukio (metro Sörnäinen) at 01.30 a.m.

Kontakt:
Essi Ojanperä (producent)
project (at) galleriahuuto.net
+358405741854

Hela URB10 program: www.urb.fi.

…..

LEANDRO LIMA & GISELA MOTTA (Brasilien)

De brasilianska bildkonstnärerna Lima & Motta förevisar två videokonstverk från sin HIAP-residenstid i Helsingfors. Konstnärerna har placerat ut enkla men främmande visuella element i Helsingfors gatubild för att på så sätt undersöka skillnaderna i stadsbild mellan två olika slags städer.
I videokonstverket Hole (2007) har konstnärerna byggt upp en installation med bilder av små icke-brandade butiker i Sao Paulo och de har placerat in bilderna på fasader i Helsingfors. På så vis lyfter de fram visuella skillnader och kontraster mellan de två städernas miljö. I videokonstverket Framed (2007) står alldeles vanliga helsingforsare i en iscensatt arresteringsställning – ”håll upp händerna mot väggen”. I videofilmen följer man fotgängarnas reaktioner på en syn som är vanlig i många storstäder men främmande för Helsingfors.

SARI PALOSAARI

Sari Palosaari betraktar i sina verk förändringar i vår boendemiljö och de värderingar som återspeglas i den byggda miljön omkring oss. Rumskonstverket Modular Mash-up (2010) består av byggmoduler som Sari Palosaari producerat av massproducerade möbelelement. Modulerna blir till konstruktioner i rummet och de hålls samman med supermagneter. Som material har konstnären använt sig av bord från Ikea och av hyllor och bräden i standardlaminat som blivit bortslängda då kläd- och köksskåp förnyats i samband med renoveringar. Genom att utnyttja byggmetoden som används för standardmoduler har Palosaari konstruerat nya enheter som utgör själva rumskonstverket. Verket lyses upp av LED-ljus som täckts med färgad folie och fästs vid konstruktionen.

LÄNSIVÄYLÄ

Länsiväylä är en öppen konstnärsgrupp som verkar i Helsingfors och som utnyttjar staden i sin konst. Gruppen grundades år 2007 i anslutning till konstverket Länsiväylä i Gräsviken och består av konstnärerna Sami Lukkarinen och Kalle Turakka Purhonen, forskaren Roope Mokka samt mångaktivisten Kirmo Kivelä.
I utställningen visas videodokumentärfilmer från åren 2007, 2008 och 2009 om hur verket Länsiväylä kom till. I verket ställer sig konstnärerna vid trafikljusen i korsningen av Porkalagatan och Mechelingatan just där morgonrusningen västerifrån in mot Helsingfors susar förbi. En värmande brasa brinner i en tunna. Konstnärerna har klätt sig i gamla trasiga kläder och tvättar bilfönstren då bilisterna stannat upp vid trafikljusen och tigger sedan pengar för utfört arbete. Konstverket utspelas tre gånger och betydelsen för konstnärerna består i att de erövrat ett rum i staden, för att trivas i och verkligen uppleva staden, som ett aktivt alternativ till rollen som konsument och observatör.

”Vi människor i Helsingfors erkänner som våra absoluta rättigheter som givits oss rätten till frihet, till att eftersträva lycka, och rätten till att åka cykel.”
Under URB-festivalen genomför Länsiväylägruppen ett nytt verk, Cykelfilen. Cykelfilen är enligt upphovsmakarna samfundskonst, miljökonst, måleri, cyklism och aktivt deltagande. Konstverket Cykelfilen är avsett som deltagande konst.
Cykelfil 2.8.2010, Starten är från Vaasanaukio (metro Sörnäinen) Kl. 01.30

Cykelfil

Cykelfil videoscreening:
Galleria Huuto Nylandsgatan den 21.8. kl 18-20
….

REFUGEE AIR

JP KALJONEN, JOHANNA RAEKALLIO, SANNA SARVA, KOKEELLISEN ELEKTRONIIKAN SEURA (”SÄLLSKAPET FÖR EXPERIMENTELL ELEKTRONIK”), MARIA KAUSALAINEN, SUVI NURMI, IDA KOTILA OCH ILMARI HELIN.

Refugee Air är ett projekt för samfundskonst som genomförs vid Byholmens flyktingmottagningscentral i Helsingfors under mars–juli 2010. Flyktingmottagningen vid Byholmen inhyser 200–300 asylsökande. Centralens uppgift är att anordna nödvändig basservice för asylsökande under den tid deras ansökan behandlas. I praktiken innebär det att trygga tillgången på de mest elementära basbehoven. I centralen finns till exempel ingen verksamhet som fokuserar på samfund, gemenskap och kultur. Centralens anstaltsmässiga atmosfär passiverar invånarna och många lämnar byggnaden bara för sina matuppköp. En miljö som är isolerad från det omgivande samhället och inte erbjuder någon stimulans stöder inte den enskilda individen och kan ytterligare vidga klyftan mellan de asylsökande och deras eventuella nya hemland.

I projektet Refugee Air har man samlat ihop en grupp konstnärer som är intresserade av samhällsfrågor och som utgår från ett samhällsperspektiv i sitt arbete och i sina verk. I projektet Refugee Air arbetar de tillsammans med invånarna vid flyktingmottagningen med olika projekt och verkstäder. Konstnärernas syfte är att erbjuda de asylsökande flera möjligheter att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser genom sin kreativitet, att träffa andra människor i samband med projektet och verkstäderna, och att genom utställningen dela med sig av sina tankar också inför en större publik – om de så vill.

Utställningen består av konstverk som gjorts i verkstäderna och konstnärernas projektkoncept. Fördomar och associationer som i Finland förknippas med flyktingar och asylsökande uppstår ofta ur händelser som hänger samman med mediernas krisområdesbevakning samt den politiserade invandringsdebatten. Utställningens syfte är dels att göra bilden mera mångfacetterad och dels introducera flyktingsfrågornas humana dimension i den allmänna debatten. I projektet deltar ett knappt tiotal konstnärer och en filosof. De deltar alla i projektet med ett individuellt projekt eller en projektverkstad.

Johanna Raekallios verk Book for Arrivals samlar de asylsökandes tysta kunskap för invånarna som flyttar in efter dem. Konstnärens andra verk är ett spel för att lära sig finska och det utgår från platser av betydelse i Helsingfors som konstnären och invånarna besökt tillsammans.
Ilmari Helin har organiserat filosofiska diskussioner med invånarna kring teman som är aktuella i flyktingmottagningen.

I JP Kaljonens projekt filmade deltagarna mottagningscentralen och livet där.

I Maria Kausalainens fotografier spelar asylsökande barn med i olika roller som utgår från populärkulturen.

I Sanna Sarvas projekt samlas kvinnorna i centralen för att tillverka smycken och sticka.

Kokeellisen Elektroniikan Seura (”Sällskapet för Experimentell Elektronik”) har tillsammans byggt ett högljutt elektroniskt konstverk av skrot från hushållstekniska maskiner.

I Suvi Nurmis projekt har man utgått från språket i annonser och blanketter för att ansöka om asyl och sedan spjälkt upp språket i små delar. Efter det har centralens invånare skapat nya dikter enligt behag av dessa beståndsdelar.
Deltagarna i Ida Koitilas verkstad har målat ansikten och ansiktsdelar. Olika människors teckningar har sedan projicerats så att det bildar ett kollektivt porträtt.

Visek, Nylands konstkommission, Kiila ry och Novita Oy har understött projektet.

….

ANNI LAAKSO

24h Camping är en husvagn i trä och återvinningsmaterial som man kan vistas i. Husvagnen är ett rum som är öppet för alla och som formas och används för olika syften, allt enligt användarnas önskemål. Camping kan också betyda en mobil livsstil, förutom bara camping. Husvagnen kan också fungera som bostad, i brist på bättre alternativ. Det gäller ju allt fler människor numera. Användningen av det offentliga och det privata rummet är starkt kontrollerat. Den privata egendomen kan känna sig trygg. Mobila rörliga individer eller samfund passar inte ihop med regelverket. Inte inom staten och inte heller mellan stater som strävar efter att förhindra den fria rörligheten genom allehanda avtal. I stadens rum krymper det gemensamma rummet hela tiden eftersom olika kommersiella intressen ständigt favoriseras. Möjligheterna till en skapande kollektiv verksamhet och rörlighet som följer egna villkor minskar samtidigt.

24h Camping visar upp en zon som är fri från makt och kontroll, och som med idén om en rörlig livsstil utmanar den nutida inriktningen på ett samhälle som utgår från en ökande privategendom som ska tryggas. 24h Camping är temporär och föränderlig, man kan äga den genom att ta del av den.

….

JOKAklubi

JOKAklubi är en grupp som slingrar sig ut och fram från Niina Lehtonen-Brauns, Mirka Raitos och Tellervo Kalleinens definitioner.
I de tillställningar som JOKAklubi arrangerar möts performance, musik och bildkonst i en ren och skär showstämning. JOKAklubi ändrar form varje gång och teman för klubben varierar allt efter plats och kontext. JOKAklubi älskar “gästande stjärnor”. Gruppens senaste happening, Off Art Talent Show, öppnade vägen för lokala undergroundstjärnor i Berlin och Hamburg medan ett mystiskt orakel verkade som domare. JOKAklubi har samarbetat i flera år och rötterna sträcker sig tillbaka till performancegruppen Vuokkoset (1999–2000), samt grupperna Myö & Työmaa(2002–2004).