• Jukka Hautamäki
  • Empyrean

Jukka Hautamäki

EMPYREAN

Jätkä 2 25.1.-9.2.2014

EMPYREAN
JUKKA HAUTAMÄKI
Galleri Huuto Busholmen 2
25.1.–9.2.2014

Bildkonstnären Jukka Hautamäki (f. 1971) använder sig i sitt konstnärliga arbete av funna eller överblivna förbrukningsvaror och material som kombineras med elektronik, video och ljud. Hans verk är ofta installationer som skapas av en helhet av ljud och bild. Hautamäki ger vardagliga objekt nya former och en ny betydelse genom sina verk. Tyngdpunkten ligger i verkets inre samspel och i atmosfären som helheten skapar.

Hautamäki’s installation Empyrean (Empyrén ~den yttersta sfären) visas på Galleri Huuto och är en undersökning om materiel dekonstextualisering.

I Empyrean får en överbliven förpackningsplast en ny mening när den omvandlas till ett digitalt landskap. En kamera används för att avgränsa vyn där det växlande ljuset sätter stämningen i landskapet. Verket presenteras genom två och tredimensionella ytor. Bilden upprepas som ett tillsynes replikerande element av sig själv där även det som är utanför avgränsningarna är synligt.

Empyrean är den ena delen i en installations helhet där verket Instruo som visas på Kuva/Tila (Sjömansgatan 36) utgör den andra delen. Båda verken undersöker samma tema, men skiljer sig i sitt utförande genom att Instruo är baserad på analog medieteknik och ger åskådaren möjligheten att medverka i installationens projiceringar. Medan Empyrean är baserad på digital medieteknik och åskådaren tilldelas där en roll som utomstående observatör.

Hautamäki har haft enskilda samt grupputställningar i Finland och utomlands. Till hans senaste utställningar hör hans enskilda utställning som ägde rum på Muu Galleri i Helsingfors samt en grupp utställning på Baltik Biennal i St. Petersburg och Avatar Center i Quebec.

Empyrean är del av Hautamäkis examensarbetet från magisterprogrammet på Bildkonstakademin i Helsingfors.

För mer information besök:
www.jukkahautamaki.com / jukhau(at)gmail.com / 050 354 8866