• Anu Haapanen: Invasion
  • Anu Haapanen: Yesterday's Place

Anu Haapanen

Expedition

Jätkä 1 15.7.-30.7.2017

Anu Haapanen
Expedition
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1
15.7. – 30.7.2017

I de utställda konstverken befinner vi oss i påhittade landskap, på platser mitt i eller efter en brytningstid, inför framtidsutsikter eller vyer som inte längre finns. Målningarnas landskap utgörs av mytiska platser och utopier där glimtar ur berättelsen om fiktiva platser eller civilisationer växer fram. Målningarnas platser och landskap fungerar som betydelseladdade element, som en scen för symboliska händelser eller icke definierade erfarenheter. Vyerna trotsar naturens lagar och på målningens yta står verkligheten sönderskuren och grumlad. Materiens och elementens rörelser träder fram och för med sig utbrott och täckande höljen, stilla och strömmande katastrofer. Några människor syns inte i målningarnas landskap, men i bilderna framträder tecken och spår av människans närvaro, sådant som syftar på människan som en resenär i universum, liten, uppslukad av landskapet. Ibland tränger sig människan in i landskapet, hon bygger, erövrar, förstör. Som en nyfiken men inte alltid välvillig forskningsresande.

Anu Haapanen (f. 1981) är en bildkonstnär som utdimitterades från Lahden Taideinstituutti år 2013. Hon är bosatt och verksam i Helsingfors.

Närmare information:
Anu Haapanen
0505451500
anu.i.haapanen(at)gmail.com
www.anuhaapanen.com