• Piia Kokkarinen: Hiertymä, 136 x 150 cm
  • Piia Kokkarinen: Lepatus, 136 x 150 cm
  • Piia Kokkarinen: Hahmottuva, 65 x 50 cm
  • Piia Kokkarinen: Hahmottuva, 65 x 50 cm
  • Piia Kokkarinen

Piia Kokkarinen

Fångat i flykten

Huuto II 11.10.-3.11.2019

Piia Kokkarinen
Fångat i flykten
11.10.-3.11.2019

Kol är ett fascinerande material. Dess glidande spår på underlaget kan ge intryck av rörelse, immaterialitet och tidens gång. Jag betraktar papprets vita yta, dess tomhet, som ett aktivt element. Den ytan försöker jag förvandla till ett laddat utrymme.

Spåren som kolet lämnat i utställningens verk är mångtydiga: de kan vara konturer av en gestalt, inre rörelser, omgivande miljöer. Jaget är inte ett stabilt subjekt. Det är en glidande upplevelse som står i växelverkan med omgivningen, händelserna och minnena. Jag hoppas mina teckningar förmedlar det som glimtar till, som bara finns för ett ögonblick, som är förgängligt, intuitivt och komplext.

Piia Kokkarinen
kokkarinen.piia(at)gmail.com
0504907446