• Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho
  • Wona Cho

Wona Cho

FICTITIOUS

Viiskulma 1.8.-19.8.2012

Jag är intresserad av att skapa installationer med snören. Snörena dras upp enligt grundläggande geometriska objekt som tar virtuell form i rummet för installationen. Dessa snörinstallationer innefattar paradoxala begrepp som ‘verklighet–illusion’, ‘materiell–immateriell’, och ‘ordning–oordning’. Det verkliga fysiska rummet som består av snören (d.v.s. installationen) överensstämmer med det overkliga fiktiva rummet som uppstår ur en ‘illusion’ helt enligt snörenas skärningspunkter. Snörena som placerats i enkel ordningsföljd antar till slut en komplex form och ger upphov till ordning och mönster såväl som indelning och sammanblandning.

Mina installationer hänger nära samman med rummet och dess karakteristiska drag så att själva rummet blir till en del av installationen. Installationernas optiska illusion varierar utgående från besökarnas position och perspektiv.

Contact: wonacho(at)gmail.com