• Tuukka Kaila
  • FLEETING
  • FLEETING
  • FLEETING
  • FLEETING
  • FLEETING

Tuukka Kaila

FLEETING

Viiskulma 5.10.-23.10.2011

FLEETING är titeln på en fotobok jag publicerat tidigare i år. Bokens titel syftar på teman jag behandlar i mina fotografier – vardagens flyktighet, minnen som tonar bort, tiden som snabbt flyr förbi. Utställningen FLEETING re-presenterar boken FLEETING. De konstverk jag ställt ut i galleriet hänger samman med bilderna i boken. Utställningen fungerar snarast som en traditionell utställningskatalog med illustrationer och essäer. Genom att presentera utställningen och boken parallellt strävar jag efter att reflektera över begreppet det ursprungliga, det originella i fotokonsten. Originalfotografiets förhållande till den tryckta kopian återspeglar det problematiska förhållandet mellan ett fotografi och verkligheten som fotot föreställer. För vad är egentligen vad, speciellt då minnet rumsterar om någonstans i gränsmarkerna mellan det upplevda och det avbildade och återskapade?

Tuukka Kaila är fotograf och hemma i Helsingfors. I sin senaste produktion behandlar han subtila fenomen i vardagen, tidens flyktighet samt fotografiets roll och dess förutsättningar att fånga och omforma. FLEETING är Kailas andra bok och publiceras av det estniska förlaget Lugemik.

Nylands konstkommission, Statens fotokonstkommission, FRAME och Lugemik har vänligen understött utställningens konstverk.