• Äiti, tytär ja nukke
  • Party Girl 1
  • Party Girl 2
  • Party Girl 3
  • Tuolileikki

Kirsti Tuokko

Flickebarn

Uudenmaankatu 30.9.-18.10.2015

Kirsti Tuokko
Flickebarn
30.9. – 18.10.2015
Galleria Huuto Nylandsgatan

Kirsti Tuokko har målat galleriet fullt med flickebarn

Kirsti Tuokkos djupa, emotionella personporträtt av barn är stiliserade målningar. De målade bilderna på plexiglas är visuellt mångfacetterade lager och bearbetade på de båda transparenta sidorna. Tuokko har skrapat ett tunt streck på plexiglasets yta och utförligt målat färgytorna.

Utgångspunkten har varit minnen, fotografier och upplevelser. Fastän de på ett allmänt plan är igenkännbara och lätta att identifiera sig med, har utgångspunkten varit något personligt. I målningarnas estetik finns referenser till gamla fotografier, men referenserna har effektivt raderats på allt som är för nostalgiskt och gulligt. Tuokko målar rakt och utan konster.

Den nya serien med målningar har vuxit fram under de senaste åren. Fyra verk i serien har visats i Serlachiusmuseet i Mänttä på utställningen Synden, men största delen är de helt nya. Helheten har fått namn av Ljudmila Ulitskajas samlingsvolym Devotjki (”Flickebarn”, på finska ”Tyttölapsia”).

Tuokko målar inte efter levande modell men hennes verk är så exakt återgivna att åskådaren vill tro på de här människorna. Det infinner sig en känsla att flickorna existerar. Fastän de förenklade och reducerade ansiktena inte direkt väcker igenkänningsreaktioner, lockar de ändå åskådaren att fundera över modellernas öde. Vad händer med de här flickorna, vad väntar dem.

Om stämningen var tyst och försjunken i glömska i Tuokkos första flickbilder har de nya bilderna en annan kraft. I ett nytt stort arbete leker flickorna stolleken. I målningen finns en stark känsla av rörelse och tävling. Förloraren vill inte skilja sig från mängden.

Grundtonen i de fyra nya, fridfullt arrangerade porträtten är burdus. All romantik kring flickorna har rensats bort. Tuokko visar dem som människor som väntar på någonting. En del är uttråkade, andra rädda. Flickorna väntar att tiden ska gå. Deras väntan är ofta en förtvivlad väntan.

Beträffande Kirsti Tuokkos verk behöver man inte vara rädd för ordet illustrera. Målningarnas livfulla karaktärer är bilder på västerländska barns utveckling och hopp under olika årtionden. Verken är renodlade karaktärsstudier. Skickliga summeringar, fascinerande början på berättelser. Tuokko berättar och illustrerar. Men det väsentliga är också att hon målar djupa och fascinerande verk.

Veikko Halmetoja

Kirsti Tuokko
tuokko(at)hotmail.com, tlf. +358 (0)44-335 5181
kirstituokko.fi