• Charlotta Östlund
  • Rinnakkainen 2
  • Talo
  • Talo
  • Talo

Charlotta Östlund

Fonetisk övning

Viiskulma 27.9.-8.10.2006

Ett återkommande tema i mitt arbete rör tankar om verkligheten
som en gemensam plats. Hur individuellt upplever vi den? I vilken utsträckning behöver verkligheten vara gemensam för att vi ska kunna fungera tillsammans? Sen jag flyttade från Sverige till Finland har jag funderat runt samhörighet och utanförskap. Jag fascineras över hur även en liten förflyttning kan rubba känslan att någonting överhuvudtaget är självklart.

I utställningens titelverk ”Fonetisk övning” (ett ljudverk) hör man ljuden av en blåmes och en människa som försöker imitera den.
Med kontrasten mellan fågelns självklara beteende och personens problem att identifiera, repetera och tolka fågelns ljud vill jag försöka beröra frågor i gränslandet mellan anpassning, självutplåning och utveckling. Även utställningens övriga verk, som är skulpturala, behandlar samma tema.

De frågor jag intresserar mig för blir ofta abstraherade. Det konkreta resultatet refererar ofta till naturen. I mina verk hoppas jag att det finns möjlighet att dra paralleller mellan liknande fenomen i olika sammanhang, men jag vill inte att man ska behöva se dem som allegorier.

Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden och Nylands konstkommission.

För mer information:

Charlotta Östlund

+358 (0)50 4600564