• Enoch Bergsten
  • Starfish
  • Sloop John B
  • Red dress, 2008, Ink and coffee on paper, 50x70 cm
  • Model
  • Butterfly

Enoch Bergsten

FOR LACK OF WORDS

Viiskulma 6.1.-24.1.2010

Enoch Bergsten, född i USA 1979, utexaminerades från Fria konstskolan i Helsingfors 2008. Hans förra privatutställning var på Galleria Mutageeni samma år, och han deltog också i Fria konstskolans jubileumsutställning på Björneborgs konstmuseum. Verk av Bergsten finns i Finska konstföreningens samling och i privatsamlingar. Den senaste tiden har han arbetat främst med teckningar.

I de utställda verken undersöker Bergsten på ett mångsidigt sätt olika teckningstekniker och estetiska variationer. En teckning kan för honom lika väl vara en målerisk lavering som en exakt abstraktion. Bergsten erbjuder exempel på hur mångsidig teckningarnas värld är. Inom nutidskonsten grundar sig deras ställning både på detta faktum och på projektionen av mångsidiga betydelser som anknyter till såväl den populära teckningens som konsthistoriens världar. Konstverk som baserar sig på linjer är samtidigt korsningar mellan ett konstnärligt och ett vetenskapligt sätt att avbilda. Ritningar inom den vetenskapliga kontexten är besläktade med konstnärliga framställningssätt, och tvärtom. Då konstnären tecknar återger han denna breda kulturella tradition.

Stämningarna och utseendet i de utställda verken varierar mycket och avslöjar vilken mångsidig konstnär Bergsten är. Hans verk kan vara humoristiska, melankoliska, småskaliga eller stora. Konstnären behärskar sin teknik, och visar med dessa verk att teckningen trots sin långa historia inte hör hemma bara i det förgångna. Teckningen är en teknik som sträcker sig ut åt många olika håll, och detta gör den fruktbar för en nutidskonstnär. Enoch Bergsten behandlar detta tema med en bred palett.

FD Juha-Heikki Tihinen