• Margarita Rosselló Ramón
  • Rinnat(on)
  • Because you are worth it
  • Sika
  • Uunivalmis

Margarita Rosselló Ramón

FÖRSKRÄCKLIGT VACKER – HEMSKT STILIG

Viiskulma 27.1.-14.2.2010

I utställningen behandlas delar av livet som kan upplevas som obetydligheter eller världens ände, eller något där mitt emellan. I verken närmar sig konstnären dagens skönhetsförväntningar och skönhetsideal utgående från utseendekriser: Hur inverkar brösten, att förlora dem eller att inte ha bröst, vad är man färdig att göra för utseendets skull, vilka förväntningar skapar reklam hos oss? I verken begrundas också det nutida samhällets förväntningar på män och kvinnor. Hurdana ska män och kvinnor vara för att inte bryta mot sna roller? Är hushållsarbete kvinnans sak, måste alla kvinnor önska få barn, är kvinnor höns och män horbockar, måste en man vara maskulin och tänker män alltid på sex? Och varför är kvinnor vackra och män stiliga? Varför kan det inte vara tvärtom? Ett tema i verken är också sökandet efter en livspartner och resten av livet tillsammans efter det – om det nu trots allt inte slutar i skilsmässa.

”Var tionde kvinna drabbas av bröstcancer.”

”Män tänker på sex en gång i minuten.”

”När du använder en speciell ansiktskräm får du precis det du vill.”

Det är lättare att komma ifrån sitt äktenskap än sitt bolån.”

Två centimeter till runt bysten så blir du mycket bättre.”

Du är aldrig tillräckligt smal.”

Som konstnär är Rosselló Ramón (1982, Raahe) intressrad av flera frågor som gäller gränserna för femininitet och maskulinitet, spänningen mellan skönhet och fulhet och kontaktytan mellan konst och formgivning. Hon är mycket fascinerad av ”könsklichéer”, som till exempel att kvinnans plats är i hemmet med barnen. I sina verk lyfter hon fram och understryker den här typen av tankar för att väcka frågan om de verkligen har försvunnit ur vårt samhälle, och om samhället faktiskt har förändrats, som vi vill tro. Vardagliga stunder placeras under lupp.

Rosselló Ramóns huvudsakliga material är textil, som hon kombinerar med bland annat gnuggbilder och broderi. Hon använder många färdiga material, som gamla kläder, där hon lägger till något för att åstakomma nya betydelser. Man kan närma sig verken på olika sätt. Hon vill lämna öppet för olika sammanhang, och göra det möjligt för betraktaren att uppleva sammanhangen antingen ytligare eller djupare. Trots de allvarliga teman som behandlas i verken är det tillåtet att skratta!

Konstnären studerar på magisterprogrammet för bildkonst vid Konstindustriella högskolan och arbetar för tillfället på sin pro gradu. Den här utställningen är den konstnärliga delen av hennes examensarbete. Hon bor i Åbo där hon är anställd som bildkonstlärare och utställningsansvarig, och arbetar på sitt arbetsrum. Tidigare har hon utbildat sig till textilformgivare vid Åbo konstakademi och till textilartesan vid Lybeckerin Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos i Brahestad. Hon har också studerat textilkonst i England som utbytesstudent. Hon har deltagit i grupputställningar och hållit privatutställningar.

Mer information:
margarita.rossello(at)gmail.com
040-0702341