• Saana Murtti
  • Katoaminen
  • Sarjasta Katoamisia

Saana Murtti

FÖRSVINNANDEN

Uudenmaankatu 1.8.-19.8.2012

Saana Murtti
Försvinnanden
1.8. – 19.8.2012
Galleria Huuto Nylandsgatan

Bakom konstverken som ställs ut finns en uttolkning av hur en dialog uppstår. Med hänsyftning på Martin Bubers (1878–1965) tänkande uppstår relationen till den andre och till den omgivande världen genom en dialektisk kommunikation. En objektifierande och kategoriserande tendens i förhållande till den andre och till världen man möter skapar avstånd och distans. En dialogisk inriktning, som inte definierar den andre utgående från egna premisser, utan där mötet äger rum bortom den egna förmågan till definition, obekant för jaget, skapar möjligheter för ett möte. Konstverkens motiv hänger samman med hur en dialog uppstår, beskrivningen av förändringen mellan frånvaro och närvaro, som också fört med sig försvinnandets tema.

Jag tackar vänligen Svenska Kulturfonden.

Kontaktinformation:
050 548 0068
saanamurtti(at)hotmail.com