• Jarno Parkkima: Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere
  • Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere

Jarno Parkkima

Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere

Pikkujätkä 28.1.-12.2.2017

Jarno Parkkima
Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere
28.1. – 12.2.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Videon Glas är ett dokument eller ett spår ifrån en tid, där jag försökte förstå och uttrycka hur det är att leva i erfarenheter utav en verklighet i huvudsak uppbyggd av ideal, drömmar och bilder. Främlingskap, isolering, ensamhet, icke-existens och avsaknad av interaktion – dessa begrepp säger åtminstone något om mina egna erfarenheter. Frihet, möjligheter, vara öppen och social, känns mer skenbart – det finns en glasliknande vägg mellan en individ och hans / hennes yttre omgivning.

Hänvisningar till en erfarenhet av denna typ av mentala tillstånd och existens (eller bristen på den) kan hämtas ifrån filosofin (särskilt existentialism), litteratur och psykoterapi. 1968 skrev den franska författaren Jean Baudrillard om glaset och dess betydelse: “Glass facilitates faster communication between inside and outside, yet at the same time it sets up an invisible but material caesura which prevents such communication from becoming a real opening onto the world.” Detta måste gälla i vår nutid med, där vår “verklighet” blir mer och mer förvrängd och reflekterad utav bilder på skärmar runt omkring oss. Vi rör dessa bilder via beröringskänslig glasytor samtidigt som vi ska upprätthålla en representation av oss själva i sociala medier. Skyddar denna isolering oss ifrån den friktion som uppstår när ideal och förhoppningar om hur vi borde vara och hur vi bör leva vårt liv, inte överensstämmer med vår bild?

Ämnet i detta verk är personligt, och ett resultat av ett års lång arbetsprocess där det finns fler frågor, men inga svar. Kanske är den erfarne isoleringen, glaset, en illusion. Kanske är önskan om att uppleva verkligheten och andra direkt och omedelbart (interaktion) alltför idealistisk. Kanske verkligheten och vår egen existens oundvikligen förmedlar och förefaller oss som ett förvirrande bild-liknande intryck.

e-mail: jarnoparkkima(a)gmail.com
web: www.jarnoparkkima.com