• Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia
  • Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia
  • Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia
  • Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia
  • Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia
  • Jaakko Rönkkö: Guasseja ja piirroksia

Jaakko Rönkkö

Gouachemålningar och teckningar

Jätkä 1 20.8.-4.9.2016

Jaakko Rönkkö
Gouachemålningar och teckningar
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
20.8. – 4.9.2016

Under Konstens natt 25.8. håller konstnären utställningen öppen tills kl. 23.

Tema för mina verk är teckning och rumslighet. Genom att skapa separata föremål att teckna och spatiala teckningar förändrar jag det tredimensionella utrymmet och med det går jag i gång varje gång. Ett tomt utställningsutrymme eller ett tomt pappersark erbjuder otaliga tolkningsmöjligheter.

Att teckna är för människan en arttypisk aktivitet, så ock för mig. Det är nära till skrivande och när måttstocken höjs blir gester, miner och kroppslighet allt mer påtagliga. Att röra sig i ett utrymme, oberoende om det är två- eller tredimensionellt, stort eller litet, betyder också alltid att mäta min egen skaparkapacitet att producera bilder, analysera dess omfattning och funktionalitet.

Mina verktyg är silverstift och blyertspenna. Jag målar med gouachefärger. Verken bildar serier, ett tema kan varieras tills det blir helt uttömt. I mina nyaste verk existerar tecknandet och färg sida vid sida. Färgernas variationer är oändliga.

På Busholmens Galleria Huuto på Busen 1 visar jag en helhet med en stor blyertsteckning, en stor gouachemålning samt ett trettiotal mindre blyertsteckningar och gouacher. En rumslig teckning som kom till när utställningen sattes upp hör till helheten.

Jaakko Rönkkö
050 3709026
jaakronk(a)hotmail.com