• Jenni Yppärilä: Hylätty 3
 • Jenni Yppärilä: Kaivoshovi
 • Jenni Yppärilä: Kauppa ja pankki
 • Jenni Yppärilä: Kukkatalo 1
 • Jenni Yppärilä: Kukkatalo 2
 • Jenni Yppärilä: Aula
 • Jenni Yppärilä: Entinen kauppa
 • Jenni Yppärilä: Hylätty 1
 • Jenni Yppärilä: Hylätty 2
 • Jenni Yppärilä: Hylätty 4
 • Jenni Yppärilä: Hylätty 5
 • Jenni Yppärilä: Jäämistö
 • Jenni Yppärilä: Kaivos
 • Jenni Yppärilä: Kaivos
 • Jenni Yppärilä: Kaivos
 • Jenni Yppärilä: Kaivos
 • Jenni Yppärilä: Kaivos
 • Jenni Yppärilä: Kaivoshovi
 • Jenni Yppärilä: Takkahuone

Jenni Yppärilä

Gruvan

Jätkä 1 3.6.-18.6.2017

Jenni Yppärilä
Gruvan
3.6.-18.6.2017
Galleria Huuto Busholmen, Busen 1

Utgångspunkten för utställningen är den före detta gruvbyn Lampinsaari i norra Österbotten. Bolaget Outokumpu lät på 1950-talet uppföra byn Lampinsaari, komplett med all service, mitt på en sumpmark. Under sin blomstringstid hade byn över tusen invånare och där fanns många fritidsnöjen, allt från en bowlinghall till bioteater. Gruvverksamheten upphörde under 90-talets recession, den sk.k laman, och efter det har största delen av byns tjänster försvunnit. Byn har numera mindre än 300 invånare. En stor del av byns byggnader står öde och området kring gruvan har inhägnats på grund av risken för ras.

Jag har under två års tid arbetat med utställningshelheten och forskat i material om Lampinsaari och rest till platsen för att fotografera. En av idéerna var att presentera en kulturhistorisk plats vars blomstringstid omspände en generations arbetskarriär. Jag undersöker strukturomvandlingen och hur dess smärtpunkter syns i den byggda miljön. I mina konstverk fokuserar jag på att i tredimensionella målningar och ljudlandskap beskriva den övergivna miljön och de spår människan lämnat efter sig. Musikern Alpo Nummelin har haft hand om ljudplaneringen.

I ett vidare perspektiv beskriver utställningen det finländska samhällets omvandling och landsbygdens borttynande. Jag undersöker rätten att existera och överförandet av ansvar efter att det ekonomiska utnyttjandet avslutats.

Jenni Yppärilä (f.1980) är en Tammerforsbaserad bildkonstnär som i sin konst främst fokuserar på den byggda miljön genom tredimensionella målningar. Utställningen Gruvan är Yppärilas andra privatutställning i Helsingfors. Hennes konst ingår i konstsamlingar bland annat i Kiasma, Uleåborgs konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Tammerfors konstmuseum.

Ett stort tack för ert understöd till:
Centret för konstfrämjande, Alfred Kordelins stiftelse och Majaoja-säätiö

Närmare information:
Jenni Yppärilä
tfn 045 6356159
jenni_ypparila(a)hotmail.com
www.jenniypparila.com