• Sirpa Särkijärvi
  • Sirpa Särkijärvi
  • Sirpa Särkijärvi

Sirpa Särkijärvi

HAJANAISIA

Viiskulma 25.5.-5.6.2005

Det blir allt svårare att skapa en objektiv bild av den egna personen i en snabbt förändrande värld. Bilden av jaget, självutforskningen och självreflektionerna modifieras och förstärks av den omgivande verkligheten. I mitt arbete har jag utforskat jagbilden utgående från följande teman.

ATT UPPLEVA SVAGHET: Att uppleva. Känslor är inte oavsedda, utan ytterst medvetna. Slutenhet och självkritik hindrar individen från att se verkligheten klart.
TILLVÄXT: Det kan vara svårt att acceptera världens olika syn på livet. Ofta lär man sig respektera främmande individers attityder, val och lösningar först då man kommer i kontakt med varandra.
BETYDELSEN AV MINNEN I NUTID: Skapandet av minnesbilder och känslan av trygghet är ett av livets centrala behov, i en värld där inget går att förlita sig på och allt står under omvandling.
DET LAPPLÄNDSKA LYNNET: Århundraden av marginalisering har i norr resulterat i anspråkslöshet, med fokus på förtryck, dålig självkänsla och tradition av undervärdering.
UPPFATTNINGEN AV RELATIVITET: Det är i små vardagliga ting man hittar perspektiv på lycka.

I mina målningar använder jag serigrafitryckteknik, blandteknik och kollagematerial. Serigrafiserien är japanskt papper uppspännt på duk. Stilistiskt är mina verk en blandning av den lappländska traditionens användning av kraftfulla färger och den moderna konstens illustration och metoder.

Sirpa Särkijärvi
0405941611
sirpasarkijarvi(at)hotmail.com