• Hannamari Matikainen
  • Maatuskat
  • Musta eläin

Hannamari Matikainen

Hannamari Matikainen

Viiskulma 30.3.-17.4.2011

Leksaker och lek har alltid varit en del av alla människors liv. Hannamari Matikainen strävar inte efter att leka hela livet ut. I sina konstverk behandlar hon inte heller barndomen som en separat avskild tid i vuxenlivet, utan barndomen ingår som en integrerad och likvärdig del i vuxenlivet. Motiven som hon valt för sina bilder är inte bara nostalgiska minnen från det förflutna. De utgör en viktig del av vårt kollektiva minne – traditionen.

Det finns ingenting överraskande i en traditionell matrjosjka. Samma gestalt finns i mindre och enklare utformning än föregångaren. Matrjosjkan är moderfiguren som återskapar sin avkomma i identisk form. Hannamari Matikainens matrjosjka utgörs av mänskliga djurgestalter som inte följer föregångarens form. Den större gestaltens önskan om att avkomman skulle vara en avbild har inte noterats. Överraskningen består i huruvida gestalten alltid föds ur den större, eller om den större gestalten byggs ovanpå den mindre. Man kan föreställa sig att jämna tal beskriver ett kontinuum medan udda tal beskriver ett slut, en ändpunkt – något har kompletterats med något annat.

Hannamari Matikainens djurgestalters roll är diffus. Djuren har avbildats just innan de kommit till insikt om upplevelsen varit negativ eller positiv. Tävlingen om vem som är världens fulaste har varit förebild. Det är lätt att använda ordet ful. Tryggt, eftersom gestalterna alltid svänger om ordets negativa betydelse, och istället blir det något som väcker ömhetskänslor. Det i sin tur för med sig förståelse. Alla sötnosar är ändå potentiella kandidater för framtida illdåd.

Hannamari Matikainen arrangerar sina bilder på nytt, också efter det att de är färdiga. Hon tänjer på sin teknik och ifrågasätter sina händers verk genom att underkasta sina egna monotypier en förvandling till tryckplåtar – och därmed eventuella framtida bilder.

Krister Gråhn

Kontaktinformation:
Hannamari Matikainen
tfn 0405359021
hannamarim(at)gmail.com