• Hans-Peter Schütt: Eläinoletettu, 15x15cm, 2015
  • Hans-Peter Schütt: Pusu, 24x30cm, 2017

Hans-Peter Schütt

Om varelseblivning

Huuto I 13.1.-5.2.2023

Hans-Peter Schütt
Om varelseblivning
13.1.-5.2.2023

Utställningen innehåller porträtt av hittills oidentifierade, förmodade djur. De har inga namn, går inte att hitta i zoologiska artförteckningar och inte heller om man söker igenom hela evolutionens historia.
Vi kan föreställa oss deras anatomi i stora drag, typiska beteenden och revir samt evolution från det avlägset förflutna tills idag. Ett sådant tillvägagångssätt torde vara det första som människan kommer ett tänka på. Det är vårt arttypiska beteende. Det är intelligent och kunnigt beteende, men ett tillvägagångssätt som bygger på att namnge, identifiera och systematiskt kategorisera har också brister.
Lika väl skulle vi kunna börja med att försöka identifiera oss med andra varelser och leva oss in i deras omständigheter. Vi skulle kunna närma oss dem med känsla och fantasi. Försöka uppfatta deras vilja att leva, växa, lära sig och utvecklas, se deras drömmar och önskan att känna lycka, ta hand om och älska. Allt det där som vi föreställer oss att skapar mening i våra liv, och som vi tänker att vi har rätt att eftersträva.

Jag har länge gjort den här typen av verk, men mina orsaker att göra dem idag är andra än för tio år sedan. Dessa tankeförändringar och utvidgningar av perspektiv är väl helt vanliga händelser då livet glider framåt. Verken har sitt ursprung i mitt möte med det okända. I efterhand tänker jag att de behandlar det som präglar allt liv – betydelsefullheten, likheten och strävan efter att klara av livets utmaningar – trots att livsformerna och sätten att leva är väldigt olika.

Tack för Centrum för konstfrämjande om arbetsstöd

Kontaktuppgifter
hpschutt(a)gmail.com
0503082803