• Linda Linko & Tiina Koivusalo: Harmonia, Entropia
  • Tiina Koivusalo: Aitutaki lores
  • Tiina Koivusalo: BaiadAbra lores
  • Linda Linko: Australia lores
  • Linda Linko: Costa lores
  • Linda Linko: Guate lores

Linda Linko, Tiina Koivusalo

Harmonia, Entropia

Jätkä 1 4.12.-21.12.2014

Tiina Koivusalo & Linda Linko
Harmonia, Entropia – kollage, litografi
Galleria Huuto Busholmen 1
4.12.–21.12.2014

Våra gallerier är öppna normalt kl. 12-17 på Självständighetsdagen 6.12.

Utställningen ’Harmonia, Entropia’ består av Tiina Koivusalos och Linda Linkos stora arbeten. Verken är digitala collage där de använt material som de samlat från sina jordenruntresor åren 2008-2013.

Koivusalos genomtänkta verk med bara lite färg för dialog med Linkos färgstarka och expressiva arbeten. Utställningens tema och utgångspunkter är samma för båda men deras arbetssätt är motsatta. Koivusalo går grundligt till väga när hon undersöker medan Linko förenar slumpartade element. Koivusalo strävar efter harmoni, Linko att spräcka den.

Tiina Koivusalo ser världen i former och ytmaterial. I hennes verk på utställningen leker hon med val av olika material. I verken har hon använt fotografier av berg, alger som sköljts upp på stranden, kala klippor, torra trädgrenar och löv som fallit till marken. Fotografierna är från femton olika länder, bland annat Madagaskar, Panama, Bolivia och Cooköarna. Objekten hon har valt att fotografera är ofta livlösa och många av formerna i naturen är orsakade av människans framfart, så som erosion. De vardagliga dragen i fotografierna som används i de färdiga collagen är suddiga och det fotografiska är inte längre tydligt. Slutresultatet är drömliknande världar som lämnar rum för åskådarens egen tolkning.

Tiina Koivusalo (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. Hon är utexaminerad konstmagister från Aalto-universitetet år 2013 och har i ett decennium arbetat med grafisk design, i gränslandet mellan illustration och bildkonst. Hennes arbeten i collageteknik har tidigare visats bland annat på modeuppvisning som en del av eventet Hirameki Design x Finland i Japan år 2010 samt separatutställning på restaurang Sushibar i Helsingfors år 2012.

Utställningen har fått understöd av Grafia rf.

Linda Linkos ’Flaggor’ är en serie visuellt tolkade minnespår från olika länder och deras olika stämningar. Efter att ha vistats fem vintrar efter varandra i Mellanamerika har Linko tolkat varje lands kultur till ett färgsprakande collage, så som minnesanteckningar över vad som inte kan ses på fotografier eller läsas i dagboksanteckningar. De upprepande formerna påminner om chifferskrift. Som material till collagen har Linko använt teckningar, målningar i bläck och pappersbitar, fläckar, skräp och uppförstorade detaljer av fotografier. Linkos arbeten är en kommentar över födelseprocessen som är karakteristiskt kaotisk för en konstnär. Collagen förmedlar en strävan efter halvfärdighet och överflöd. Begreppet ’Färdigt’ existerar inte, det är bara en stund då bitarna faller på plats. På utställningen visas också ’Australia’, Linkos serie med litografier.

Linda Linko (f. 1979) är en grafisk formgivare från Helsingfors som arbetar med konst och illustrationer. Hennes collagearbeten har tidigare visats bland annat vid centret Felix Meritis i Amsterdam samt i den internationella utställningen ’Pick Me Up’ i London år 2014. I Finland har Linko deltagit i flera grupputställningar, senast på Designmuseets ’Don’t Shoot the Messenger’ år 2013. Som illustratör och grafiker har Linko under sin karriär fått flera priser, såsom första pris i kategorin Illustrering vid European Design Awards år 2014. Linko är utexaminerad konstmagister från Konstindustriella högskolan år 2005.

Ytterligare information:
 
Tiina Koivusalo:
040 4117145
tiina(a)tiinakoivusalo.com
www.tiinakoivusalo.com


Linda Linko:
044 357 1235
lindalinko(a)gmail.com
www.lindalinko.com