• Collin Townsend Velkoff

Collin Townsend Velkoff

Helig simulering

Huuto I 26.10.-18.11.2018

Collin Townsend Velkoff
Helig simulering
26.10.2018 – 18.10.2018
Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 3.11. och på fars dag kl. 12-17.

Precis som alkemisterna sökte efter de vises sten, försöker neuroforskarna skapa en digital karta av människans konnektom. Till Qin Shi Huangs stora avundsjuka kommer dessa New Age-immortalister oundvikligen att hitta livets elixir. Snart ligger paradiset bakom ett klick. ´Helig simulering´ är en betraktelse över det digitala medvetandets psykologiska konsekvenser och de tänkbara scenarion som hör ihop med denna tillvaro.

Fantomsmärta är ett psykologiskt fenomen som kan drabba en person som genomgått amputering. Det är frågan om en slags hallucination där personen upplever att den amputerade kroppsdelen fortfarande är på plats. Hur kommer spåren av en fysisk kropp att manifesteras då vårt medvetande överskridit gränsen för det virtuella? Vår uppfattning av verkligheten är synonym med sinnesförnimmelser. Hjärnan använder sinnena för att rota oss i verkligheten – och säkerställer därmed vår närvaro däri. Kan individen fortfarande existera, då synapser blivit algoritmer och vi inte längre är tjudrade till det materiella?

Utställningen behandlar idén om ett samhälle post-sapiens, och undersöker tänkbara konsekvenser av ett icke-materiellt medvetande. Den berättar om en uråldrig digital varelse som hallucinerar om en fysisk kropp. Varelsen är förföljd av minnen från en materiell värld och en förlorad personlighet, men är trots det oförmögen att minnas.

Collin Townsend Velkoff
cvelkoff(at)gmail.com
www.collinvelkoff.com