• Gunzi Holmström: Helig / Pyhä / Holy
  • Gunzi Holmström: Armoa, 2017, öljyvärimaalaus MDF-levylle, 32x26cm
  • Gunzi Holmström: INRI, 2017, öljyvärimaalaus MDF-levylle,80x60cm
  • Gunzi Holmström: Kontemplaatio, 2017, öljyvärimaalaus MDF-levylle, 32x40cm
  • Gunzi Holmström: Pyhä käärme, 2017, öljyvärimaalaus MDF-levylle, 80x60cm
  • Gunzi Holmström: Tietoisuus, 2017, öljyvärimaalaus MDF-levylle, 80x80 cm

Gunzi Holmström

HELIG

Jätkä 2 9.12.-29.12.2017

Gunzi Holmström
Helig
Galleri Huuto Busholmen, Busen 2
9.12–29.12 2017

Sankta Klara av Assisi.
Ditt namn är en blomma
som äts av en vacker giraff.
(Gunzi H 2017)

”Jag arbetar med oljefärger. Mitt tema är andlig mystik som jag uttrycker genom abstrakta och symboliska former. Jag inspireras av profeternas och helgonens uppenbarelser, men avsikten är inte att illustrera deras upplevelser. Istället använder jag kontemplation och bön för att nå egna inre visioner. Jag kombinerar universella strukturer och symboler i en begrundan över förhållandet mellan den synliga och osynliga världen. Det handlar om energier inte kan ses med blotta ögat men som trots det är en del av vår verklighet.

På utställningen visas också några dikter som är inspirerade av poesin inom den mystiska grenen av islam – sufismen.

Under arbetets gång har jag studerat olika mystiska traditioner. Jag har bekantat mig med kristna helgon såsom Hildegard af Bingen och Sankta Klara av Assisi, läst Simone Weil och Emmanuel Swedenborg och fördjupat mig i bildvärlden i den medeltida kyrkkonsten. ”

Gunzi Holmström är anträffbar i galleri Huuto söndagen den 10.12 och lördagen den 16.12. Hon bor och arbetar i Helsingfors och har under årens lopp visat sina arbeten i ett tjugotal länder. Magisterexamen tog hon 2006 på Valands konsthögskola i Göteborg.

TACK: Centret för konstfrämjande och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Bildkonstnär Gunzi Holmström
Epost: gunholmstrom(at)gmail.com
Hemsida: www.gunholmstrom.com