• Henrik Härkönen: Arms & Attractions
  • Henrik Härkönen: Jungle First 2
  • Henrik Härkönen: Twist Star 2
  • Henrik Härkönen: Ruskea tähti
  • Henrik Härkönen: Stip flower

Henrik Härkönen

Arms & Attractions

Huuto I 10.1.-2.2.2020

Henrik Härkönen
Arms & Attractions
10.1.-2.2.2020

”Arms & Attractions” är en tablå av upplevelser, där ett expressivt kaos och en strukturell ordning alternerar. Målningarna som uppstått i ett kaotiskt och impulsivt tillstånd förmedlar konstnärens berättelse om ett reducerat varande. Det symmetriska kyrktaket representerar förnuftet mitt i kaoset. De upplevelsebaserade readymade-föremålen sammanför så att säga målningen med husets kaos och ordning. Vapnet är en symbol för den återupprättade ordningen, men som träbössa innehåller den också naiva och upplevelsebaserade världar.

I utställningen visas målningar, träbössor och en huskonstruktion. Titeln ”Arms & Attractions” delar in verken i två kategorier, vapen och sevärdheter. Vapnen är hemgjorda leksaker från konstnärens barndom. Han har lekt och utkämpat slag med dem i åratal. Föremålens patina och sociala kontext gör dem till upplevelsebaserade readymade-föremål – de innehåller upplevelsen i sig.

Målningarna är gjorda i akryl på papper eller olja på duk. De intuitiva och expressionistiska verken har skapats utan skisser. Vissa har målats med färgtub direkt på papper. Det tunna pappret har blivit skrynkligt, vilket understryker upplevelsen av flyktighet. Huvudvikten i det abstrakta uttrycket ligger vid färger, former, texturer och kompositioner, det vill säga formella element som pressas genom ett naivistiskt filter. Grundformerna av blommor och landskap kan urskiljas i en del av abstraktionerna.

Huskonstruktionen är ett starkt arkitektoniskt element i utställningen. De andra verken är små eller tvådimensionella. Huset är byggt för hand med virke från en al som vinden fällt. De obehandlade stöttornas komposition tar asymmetrin och ofullständigheterna i beaktande. Väggarna är gjorda av spillvirke. Som entitet representerar huset en grundläggande helhet, hemmet och tryggheten. Det höga sadeltaket gör att huset påminner om en kyrka. Verket är ett försök att uttrycka en strukturell och stödjande andlighet i naturligt tillstånd. På grund av det spetsiga sadeltaket och naturens oförädlade estetik kunde husets stil kallas naturgotik.

Henrik Härkönen
contact(at)henrikharkonen.com
www.henrikharkonen.com