• Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla
 • Liikkeessä – Nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla

Sami Perttilä

I ständig rörelse – Unga vuxna på den nya arbetsmarknaden

Jätkä 1 11.3.-26.3.2017

Sami Perttilä
I ständig rörelse – Unga vuxna på den nya arbetsmarknaden
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1
11.3. – 26.3.2017

Hur känns snuttjobbarens vardag? Hur blir livet då arbetet består av uppdrag och olika kortjobb, ensamföretagande och låglönejobb?

Inom projektet Ajolähtö (Rivstart) forskar man kring unga vuxna från Kymmenedalen som befinner sig mitt i den nutida arbetsmarknaden. Forskningsprojektet belyser hur livet ter sig för unga vuxna som är bosatta i Kymmenedalen eller flyttat därifrån till Helsingfors. Projektet har genomförts med ett fotografiskt och journalistiskt inriktat arbetssätt och etnografiska forskningsmetoder.

Dessa unga vuxna har alla sin egen historia att berätta, men gemensamt för dem alla är utöver ovissheten och osäkerheten i arbetslivet också en stark tro på framtiden och på att livet bär. Ramarna för vardagen bestäms såväl tidsmässigt som ekonomiskt av den ständigt växlande arbetssituationen: hur kan jag skilja åt arbete och fritid? Klarar jag mig på mitt arbete? Fotografen Sami Perttilä besvarar frågorna med fotografins och dokumentärfilmens medel och bildtexterna har utarbetats i samarbete med redaktören Terhi Hautamäki.

Utställningen I ständig rörelse – unga vuxna på den nya arbetsmarknaden omfattar bilder av såväl människor och arbete liksom också platser och rum som lämnats öde. Bilderna ur vardagen och levnadsberättelserna får sin inramning av landskapsbilder som visar Kymmenedalen mitt i den pågående strukturomvandlingen samt årstidernas förändringar. Utställningen visar att mitt bland nyheter som verkar hopplösa föds också nya vyer och synviklar och nya sätt att klara vardagen.

Fotografen Sami Perttiläs utställning ingår i Ungdomsforskningsnätverkets forskningsprojektet Ajolähtö (Rivstart) som finansieras av Stiftelsen Kones projekt Jakautuuko Suomi? (Ett tudelat Finland?). Under åren 2015–2017 har 41 unga vuxna intervjuats och deras liv har också följts genom dagböcker. Ungdomarna måste ständigt vara i rörelse och ta sig fram på en arbetsmarknad som för allt fler bara erbjuder sysselsättning genom egenföretagande och låglönejobb.

I anslutning till projektet Ajolähtö (Rivstart) har artiklar som Sami Perttilä och Terhi Hautamäki gemensamt producerat publicerats i Suomen Kuvalehti (2016–2017) och de kan fritt läsas på tidskriftens webbsidor. Projektet upprätthåller också bloggen Ajolähtö likaså på Suomen Kuvalehtis webbsidor.

Kontaktinformation för utställningen Liikkeessä (I ständig rörelse):
Sami Perttilä, perttila(a)gmail.com, tfn 050 544 7562

Kontaktinformation för projektet Ajolähtö (Rivstart):
Anu-Hanna Anttila, anantti(a)utu.fi
Päivi Berg, paivi.berg(a)nuoristotutkimus.fi