• Heini Nieminen
  • Mörtvik
  • Mörtvik III

Heini Nieminen

I STILL STAND

Viiskulma 22.8.-9.9.2012

”Who said that the gods live in the heavens?
No, let me tell you once and for all:
Both the gods and the devils live in the sea.”

-Abilio Estevez-

Det första jag gör då jag kommer dit är att jag går ner till stranden för att se om havet ännu är kvar, för att se hur det ser ut. Jag står alltid stilla på samma ställe, jag ser på samma natur, men naturscenen är aldrig den samma. Jag har upptäckt att jag år efter år beundrar och avbildar samma välbekanta scen, men att jag aldrig känner den helt. Platsen är den samma, men stället där jag står och landskapet jag ser på förändras ständigt. Jag har blicken fokuserad på havet, färgerna, förändringarna på ytan, jag reflekterar över rum och plats. Jag har också hittat ett annat hav där jag kan andas – Indiska oceanen, oändlig och oberäknelig, med ett fantastiskt färgspektrum.

Tiden är den mest betydande orsaken till förändring. Den påverkar vädret och ljuset som ger upphov till en ständig metamorfos i rummet. Att iaktta den ständiga förändringen samt viljan att förstå tvingar mig att hejda rörelsen, både omgivningens och min egen. Jag strävar efter att avbilda platsen och det omgivande rummet under vissa ögonblick – som fragment av en tid och ett tillstånd, men som ändå ingår i en större helhet, ständigt stadd i förändring. Min strävan fullföljs genom att jag kontinuerligt fotograferar och spelar in ljud, vatten, tillstånd och händelser på samma plats men vid olika tidpunkter och under olika förhållanden – vid stiltje och vind, i klart och molnigt väder. Då vädret växlar kan minsta lilla förändring leda till att hela landskapet förändras.

Då jag fotograferar arbetar jag med serier som gör att jag kan åskådliggöra förändringar som vi kanske annars inte ser. Även om jag i viss mån strävar efter att vetenskapligt dokumentera en naturscen inverkar mina egna val, mina personliga upplevelser och preferenser på vad jag ser och vad jag tittar på. Jag sätter på nytt ihop de små bitarna i en naturscen på ett mycket meditativt sätt, genom att arrangera en bild av bitarna som fanns, som sedan blir till ett rum och en naturscen som aldrig funnits.

Heini Nieminen
heininieminen@hotmail.com
+358405651203

Kotka stads kulturcentral (Kotkan kulttuuriasiainkeskus) har vänligen understött utställningen

Konstens natt, torsdagen 23.8.2012: öppet kl.12-21